Poranek 19 września 2019 r.

Poranek 19 września 2019 r.

19 września gośćmi Jarosława Wydry byli:

Mateusz Kosiński („Tygodnik Solidarność”), który skomentował kampanię wyborczą;

ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, który podjął temat nauczania religii w związku z obchodzonym w Kościele Tygodniem Wychowania;

Robert Winnicki (Konfederacja, Ruch Narodowy), który mówił o kampanii Konfederacji i o jej programie;

Randa Ombach, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie SuperDrob, która opowiedziała o festiwalu, który firma organizuje dla pracowników;

Halszka Witkowska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, która mówiła, jak wspierać osoby w depresji i zapobiegać samobójstwom.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA