Poranek 23 kwietnia 2018 r.

Poranek 23 kwietnia 2018 r.

23 kwietnia gośćmi Marcina Fijołka byli:

Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”, który skomentował bieżące wydarzenia;

o. Andrzej Grad, referent ds. powołań Paulińskiego Ośrodka Powołaniowego, który podjął temat pójścia za Chrystusem w służbie kapłańskiej i zakonnej;

Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji, który odniósł się do aktualnych spraw związanych z reprywatyzacją;

dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, który mówił o  o nowej książce nt. Lecha Wałęsy i zamieszaniu wokół ustawy degradacyjnej;

dr Aneta Rayzacher-Majewska z Wydziału Teologicznego, która opowiedziała o filmie „Tam, gdzie mieszka Bóg”.

back to top