Fulla Horak – „O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi”

Fulla Horak – „O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi”

Fulla (Stefania) Horak. Sybiraczka i filozof. Cudem przetrwała sowieckie łagry. Wydobyła się z ciemności niewiary i ateizmu, a za Łaską Bożą stała się mistyczką. Pan Bóg pozwolił jej zajrzeć do Czyśćca i Piekła, rozmawiać ze świętymi i błogosławionymi. Św. Magdalena Zofia Barat przekazała mistyczce wiele pouczeń, jak powinniśmy żyć, aby zasłużyć na wieczne zbawienie. Fulla Horak w swoich duchowych kontaktach uzyskiwała też wskazówki dotyczące konkretnych osób, o których losy zadawała pytania. Dana jej była także wizja przyszłości Polski.

„Czyściec składa się z nieprzeliczonych, a najrozmaitszych kręgów. Krąg Głodu, Lęku, Grozy, Utrapień. Mówiąc o Czyśćcu, pominę udrękę tęsknoty za Bogiem, gdyż tęsknota ta jest zasadniczym stanem pokutującej duszy. Mogłoby się zdawać, że wchodząc w coraz wyższe Kręgi oczyszczania, zbliżając się coraz bardziej do Przedwiecznej Światłości — męka tęsknoty słabnie, wobec nadziei rychłego zaspokojenia. Nie! Pobliże tej Światłości właśnie wzmaga w duszy wytężone, jedyne dążenie do połączenia się z nią — rwie ją ku sobie z niepojętą siłą tak, że w ostatnim Kręgu Czyśćca, gdzie prócz czekania nie ma już innych cierpień, tęsknota za Bogiem dochodzi do najwyższego nasilenia”.

Zmarli mogą objawiać się żywym pomimo, że nie posiadają już fizycznego ciała. Nie podlegają prawom materii, ponieważ znajdują się poza nią. W świecie, w którym przebywają nie liczą się więc prawa fizyki znane na Ziemi. Dusze podlegają tylko Prawom Bożym

i jedynie za zgodą Stwórcy wolno im komunikować się z żyjącymi.

„Dusza, zanim straci w pierwszym Kręgu Czyśćca świadomość całokształtu swego życia, długości czekającej ją kary i jakości wiecznej nagrody, przez cały czas od śmierci do pogrzebu wie, że będzie musiała odpokutować wszystkie winy i odrobić wszystkie zaniedbania. I jakże jest szczęśliwą, że może! Wie już teraz, jak niewspółmiernie lekkim jest najdłuższe i najbardziej przykre nawet życie w porównaniu do jednej choćby chwili spędzonej w Czyśćcu. Z jakąż radością wróciłaby na ziemię, na nędzę, na poniewierkę, na choroby, na poniżenia — i jakby je teraz umiała pożytecznie znosić!”

Gdybyś wiedział, jak wyglądają męki czyśćcowe, uczyniłbyś wszystko, by nigdy do Czyśćca nie trafić!

Gabriel Amorth – „Maryja. Droga do uwolnienia”

Gabriel Amorth – „Maryja. Droga do uwolnienia”

Archanioł Gabriel staje przed Maryją i mówi Jej: „Poczniesz Syna”. Reakcja Maryi – która właśnie została poślubiona młodemu Józefowi i która lada moment, zgodnie ze zwyczajami epoki, ma stać się matką wielodzietnej rodziny – jest, mówiąc delikatnie, zaskakująca: „A właściwie jak się to stanie? Przecież nie znam męża…”. Pytanie Maryi miałoby sens tylko wtedy, gdyby wiedziała, że na zawsze pozostanie Dziewicą. Ale Ona przecież jeszcze tego nie wie… A jednak – pisze Gabriel Amorth – „Zrodzenie Syna było ostatnią rzeczą, której Maryja mogłaby się spodziewać”. Dlaczego? 

Trzydzieści lat później… W Kanie Galilejskiej ma miejsce wesele. Gośćmi są Maryja, Jezus i Jego uczniowie. Nagle Ona mówi do niego: „Nie ma już wina”. Odpowiedź na pierwszy rzut oka jest nadzwyczaj szorstka: „Niewiasto, czego chcesz ode mnie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Przykra sytuacja… A jednak – pisze Gabriel Amorth – „Ten krótki dialog pozwala nam odkryć nową relację pomiędzy Jezusem i Maryją”. Co więcej, gdy wreszcie nadejdzie Jego godzina, gdy Pan zawiśnie na krzyżu, właśnie wtedy zwróci się do Maryi drugi raz tym samym słowem, wskazując na Apostoła Jana: „Niewiasto, oto syn Twój”. Co łączy radosne wesele w Kanie i tragiczną śmierć Mesjasza?  

1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłasza dogmat o Wniebowzięciu: „Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja (…) została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”. Czy ciało Maryi zostało wzięte do nieba w sensie fizycznym? Jeśli tak, to gdzie jest to niebo? I czy to znaczy, że Maryja nigdy nie umarła? 

Książka Gabriela Amortha „Maryja. Droga do uwolnienia” to wciągająca opowieść o życiu Maryi w 31 rozdziałach (podobnie jak 31 dni liczy maj – miesiąc maryjny). Znajdziecie w niej odpowiedzi na dziesiątki pytań podobnych do tych powyżej. Te kwestie także dzisiaj dla wielu chrześcijan są sporym problemem w ich wierze. Autor konfrontował się z nimi przez ponad 60 lat posługi kapłańskiej i postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat w książce, która okazała się być ostatnią napisaną przez niego przed śmiercią. 

Każdy rozdział zawiera: 
– liczne odniesienia do Starego i Nowego Testamentu;
– teksty z Tradycji i Magisterium Kościoła;  
– sigla czytań liturgicznych do tajemnic z życia Maryi i świąt liturgicznych.  

Gabriele Amorth (1925–2016) – najbardziej znany egzorcysta na świecie, od 1985 r. oficjalny egzorcysta Watykanu, założyciel i przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Przeprowadził ponad 50 tys. egzorcyzmów. Autor wielu poczytnych publikacji, w tym Wyznań egzorcysty, które zostały przetłumaczone na 12 języków.

Żywy Różaniec na Jasnej Górze – 5-6 czerwca 2020 r.

ŻYWY RÓŻANIEC NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 5-6 czerwca 2020 r. do jasnogórskiego sanktuarium jak co roku przybędą wraz z diecezjalnymi moderatorami członkowie i zelatorzy Żywego Różańca z całej Polski, by zawierzyć Kościół i świat opiece Matki Bożej. Zapraszamy na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę.

Czym jest wspólnota Żywego Różańca?

Żywy Różaniec to niezwykła wspólnota modlitwy i apostolstwa. Mogą do niej dołączyć wszyscy, którzy u boku Maryi chcą przemieniać świat modlitwą. W jaki sposób to się dzieje? Bardzo prosto. Żywy Różaniec tworzą róże/koła różańcowe. W róży znajduje się 20 osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca, rozważając w niej jedną tajemnicę różańcową (zmienianą co miesiąc). Dzięki temu róża codziennie odmawia cały Różaniec.

Codzienną dziesiątkę odmawiamy w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, czyli w intencjach, które wyznacza papież na dany miesiąc jako odpowiedź na różne wyzwania i trudności, przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata. Założycielką tego dzieła modlitwy jest sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Dziś prawie w każdej parafii w Polsce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca, który ma też swoje stowarzyszenie zatwierdzone przez KEP.

Co będzie w programie pielgrzymki?

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: Wszystko postawiłem na Maryję. Czuwanie rozpocznie się w piątek 5 czerwca Apelem jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu, po którym nastąpi modlitewne czuwanie. Zakończymy je Eucharystią o godz. 23:00. W sobotę spotkanie rozpocznie się przed szczytem jasnogórskim o godz. 9:30. Oprócz wspólnej modlitwy będziemy mogli wysłuchać także konferencji ks. Stanisława Gancarka. Nie zabraknie również świadectw o Żywym Różańcu. Spotkanie zakończy uroczysta Msza Święta o godz. 12:00. Podczas pielgrzymki rozpoczniemy także trzeci rok Wielkiej Nowenny Różańcowej. Temat, który w tym rok będziemy rozważać, także na łamach miesięcznika „Różaniec”, to „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”.

Ci, którzy wypraszają Boże łaski dla świata, są nieocenionym skarbem. Ich wytrwała modlitwa – często niewidoczna, ukryta, zanoszona w cichości serca – jest nie tylko miła Bogu, ale przede wszystkim jest umocnieniem całego Kościoła. Warto do nich dołączyć i modlić się wspólnie, a wspaniałą okazją do tego będzie VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę 5-6 czerwca 2019 r.

Polskie Loretto – Pielgrzymka Czytelników miesięcznika „Różaniec” i Członków Rodziny Loretańskiej

Polskie Loretto

Już 9 maja czeka nas wydarzenie, które co roku przyciąga do Loretto pielgrzymów z całej Polski. To coroczna Pielgrzymka Czytelników miesięcznika „Różaniec” i Członków Rodziny Loretańskiej. W tym roku połączona z jubileuszem 25-lecia miesięcznika „Różaniec”.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto to miejsce wyjątkowe. Matka Boża czeka tu na każdego pielgrzyma. Nadburzański Park Krajobrazowy, malownicza rzeka Liwiec, zieleń i cisza sprzyjają modlitwie.

Do słynącej łaskami Maryi Loretańskiej każdego roku przybywa Pielgrzymka Czytelników „Różańca” i Członków Rodziny Loretańskiej, która w 2020 r. odbędzie się w sobotę 9 maja. To już dwunaste spotkanie. Hasłem przewodnim będą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: Przez Maryję do Jezusa.

Loretto ponad 90 lat temu założył bł. ks. Ignacy Kłopotowski pośrodku Puszczy Kamienieckiej i oddał je pod opiekę Matki Bożej Loretańskiej. Dziś przyjeżdżają tu tysiące pielgrzymów.

25-lecie miesięcznika „Różaniec”

„Różaniec” to pismo formacyjne z ponad stuletnią tradycją. Założył je bł. ks. Ignacy Kłopotowski w 1909 r. pod tytułem „Kółko Różańcowe”. Przeznaczone było dla wszystkich, którzy u Matki Bożej i w Różańcu szukali ratunku i umocnienia. Pismo to wychodzi nadal pod zmienioną nazwą „Różaniec”. Obecnie wydaje go założone przez bł. ks. Kłopotowskiego Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Przesłanie miesięcznika jest takie samo: przybliżać ludzi do Boga przez Maryję. W tym roku „Różaniec” kończy już 25 lat.

Mamy doświadczenie, że „Różaniec” to nie tylko gazeta katolicka, ale „miejsce spotkania” tych, którzy chcą dzielić się swoją wiarą, dlatego wspólne pielgrzymowanie pozwala nie tylko lepiej się poznać, ale także umocnić duchowo.

Rodzina Loretańska

Co to jest Rodzina Loretańska? Najprościej można powiedzieć, że to „Boża Armia” wspierająca Maryję w wypraszaniu łask dla innych. Kto może do niej należeć? Każdy, kto chce być pomocnikiem Matki Bożej Loretańskiej. Siostry loretanki wspierają współpracowników Matki Bożej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz ofiarę Mszy Świętej sprawowanej co miesiąc. Rodzina Loretańska liczy dziś ok. 4 tys. członków.

Co w programie?

Nasze spotkanie rozpoczniemy o 9:30. Przywitamy Maryję Loretańską śpiewem Godzinek. W programie przewidziana jest także konferencja i modlitwa różańcowa. Mszy Świętej dziękczynnej za 25 lat miesięcznika „Różaniec” będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Nie zabraknie również czasu, by bliżej się poznać i miło spędzić ze sobą czas przy ciepłym posiłku. Po agapie przewidziany jest koncert kapeli folkowej „Góralska Hora”. Pielgrzymkę zakończymy wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00.

Zaproszeni są wszyscy

Choć jest to pielgrzymka Czytelników „Różańca” i Rodziny Loretańskiej, zaproszeni są na nią wszyscy, zwłaszcza ci, którzy kochają Maryję i którym bliski jest Różaniec, bo Loretto to miejsce, gdzie Bóg działa przez Maryję. Większe grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w redakcji miesięcznika „Różaniec”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 612 93 64. Pomoże to nam w lepszej organizacji wydarzenia, by każdy poczuł się jak w domu.

„Modlitwy zatroskanych o Polskę” – nowa książka Wincentego Łaszewskiego

Modlitwy zatroskanych o Polskę. Drogowskazy. Modlitwy. Lekcje wiary. Akty pokutne.

W swojej najnowszej książce „Modlitwy zatroskanych o Polskę” Wincenty Łaszewski przedstawia wezwania za ojczyznę autorstwa świętych i błogosławionych. Autor poprzez niewielkie, choć reprezentatywne grono polskich świętych, dla których losy ziemskiej ojczyzny były szczególnie ważne, odkrywa przed czytelnikiem bogactwo modlitw za nasz kraj. W książce znalazły się zarówno modlitwy powszechnie znane, jak i mniej popularne teksty litanii, zawierzeń czy też rozważań różańcowych. Ponadto autor przybliża kluczowe dla historii Polski akty ślubowań oraz poświęceń i zawierzeń ojczyzny, które zmieniły bieg dziejów.

Książka zawiera wezwania za ojczyznę:
·         Piotra Skargi,
·         Św. Andrzeja Boboli,
·         Św. Stanisława Papczyńskiego,
·         Św. Jana Pawła II,
·         Św. Siostry Faustyny.

Jeśli potrzebujesz zachęty, umocnienia, światła i rady, sięgnij do DROGOWSKAZÓW. Niech mówi do Ciebie głos, który rodzi w Twoim sercu wiarę i karmi nadzieję - pisze Wincenty Łaszewski.

Jeśli wśród DROGOWSKAZÓW znalazłeś takie, które są dla Ciebie wyjątkowo czytelne i przemawiają z mocą, zaznacz je i powracaj raz po raz właśnie do nich. Zaznacz je. To Twój modlitewnik.

Właściwa część modlitewnika to MODLITWY. Korzystaj z nich codziennie. Może znajdziesz stałą porę modlitwy, na przykład godzinę Apelu Jasnogórskiego. A gdyby tak inni pukali do Nieba w tym samym czasie, co Ty? To byłby początek świadomości narodowej przed Bogiem!

Pamiętaj: to Twój modlitewnik. Odmawiaj kolejno wszystkie modlitwy, nawet te dla Ciebie trudne czy niezrozumiałe, czyniąc z nich dodatkowo akt pokuty za Polskę…

W ostatniej części znajdziesz zadane Ci LEKCJE WIARY. To akty zawierzenia i poświęcenia, którymi nasi przodkowie przyzywali przed laty pomocy z Nieba i zobowiązywali się do trwania przy Bogu i nauce Ewangelii. Przypomnij sobie, co ślubowali nasi ojcowie. Odnów to w swoim sercu. Wzbudź w sobie wiarę. Odszukaj akt, który jest dla Ciebie najważniejszy. Wypowiedz go raz jeszcze, prosząc, aby Bóg miał wzgląd na Twój hołd i oddanie, jakie składasz Mu, będąc jednym z przedstawicieli narodu.

Pamiętaj, że gdy modlisz się do Boga jako Polak, zawsze reprezentujesz swój naród. – dodaje autor książki.

Wincenty Łaszewski - doktor teologii, pisarz, tłumacz, badacz w zakresie antropologii mariologicznej. Międzynarodowy autorytet w temacie objawień, w szczególności związanych z fenomenem Fatimy. Specjalista w zakresie analizy teologiczno-antrolologicznej proroctw, pw. dotyczących Polski. Członek Światowego Apostolatu Fatimskiego. Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie.

Przełomowy raport i konferencja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego 29 listopada

Polskie Towarzystwo Gospodarcze 29 listopada w warszawskim Hotelu Bellotto (ul. Senatorska 13/15) organizuje wyjątkową konferencję z udziałem polskich przedsiębiorców. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju” dotyczący barier rozwojowych polskiego przemysłu. Start wydarzenia zaplanowano na godz. 10:00. Rejestracja dostępna jest pod adresem konferencja.iptg.pl.

Uczestnikami wydarzenia będą m.in. przedstawiciele świata polskiego biznesu, którzy podejmą dyskusję na temat kluczowych problemów polskich przedsiębiorców, w tym kwestii legislacji, funkcjonowania systemu podatkowego czy wspierania eksportu i rozwoju nowoczesnych technologii. Fundamentem i centrum tej dyskusji będzie zaś przedstawiony raport pt. „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani przyszłością i rozwojem polskiej gospodarki.

Autorzy raportu powstałego z inicjatywy PTG wskazują na potrzebę stworzenia sprawnego podmiotowego modelu rozwoju, dzięki któremu nasza gospodarka nawiązałaby równą walkę z największymi gospodarkami świata.

„W raporcie PTG nie boi się zadawać trudnych pytań i spoglądać na nasze dotychczasowe doświadczenia krytycznie. Jest to konieczne, jeśli chcemy zdefiniować na nowo kluczowe cele naszego rozwoju” – podkreśla Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Raport wzbogacony o wnioski z konferencji ma zostać następnie przekazany przedstawicielom władz państwowych.

Partnerem Konferencji oraz raportu jest PKO Bank Polski.
Patronat medialny nad konferencją objęły: Poranek Rozgłośni Katolickich „Siódma 9”, „Sieci”, 300Gospodarka, wGospodarce.pl, „Super Biznes”, Radio Warszawa.

XXII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH 19–21 listopada

XXII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Jana Pawła II

W dniach 19 – 21 listopada br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywać się będą XXII Targi Wydawców Katolickich organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Swój udział zapowiedziało 38 oficyn wydawniczych z całej Polski.

W tym roku pragniemy włączyć się w trwający Jubileusz 100-lecia Niepodległości Polski, w 40. Rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w rozpoczynający się Rok Świętego Jana Pawła II, w 450. Rocznicę Unii Lubelskiej oraz w przygotowania do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Targi są wspaniałą okazją dla wydawnictw do zaprezentowania swojego dorobku wydawniczego, promowania czytelnictwa, spotkania z czytelnikami, a wszystkim zainteresowanym dobrą książką do spotkania z nią w jednym miejscu o szerokim wachlarzu tematyki, edytorstwa i formach (książka tradycyjna, elektroniczna, e-booki).

Patronatem honorowym tegoroczne TARGI objęli:
– Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
– Prof. dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Ksiądz prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uroczyste otwarcie Targów nastąpi w pierwszym dniu ich trwania, we wtorek 19 listopada o godz. 10.00.

Targi będą się odbywały w holu Collegium Jana Pawła II, na parterze, w godz. od 9.00 – 18.00. Wstęp na Targi jest bezpłatny.

XXII Targi, zostaną ubogacone koncertem „SERCE DLA CIEBIE, POLSKO” w wykonaniu Danuty Stankiewicz (śpiew), Mariusza Jaśko (śpiew), Filipa Borowskiego (recytacje). Artystom towarzyszyć będzie zespół muzyczny Piotra Kubackiego. Koncert przedstawia w pigułce historię Państwa Polskiego poprzez muzykę i słowo. Utwory muzyczne, charakterystyczne dla danego okresu dziejowego tworzącej się państwowości polskiej, przeplatają się z krótką opowieścią o ich powstaniu, a wiersze oraz efekty audiowizualne dopełniają obraz. Wśród utworów wykonywanych przez artystów są np. „Bogurodzica”, „Rota”, „O mój rozmarynie”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, a także utwory współczesnych kompozytorów. Dodatkowo podczas koncertu wybrzmią utwory związane ze Świętym Janem Pawłem II.

Koncert odbędzie się drugiego dnia Targów, tj. 20 listopada 2019 r. o godz. 19.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wstęp na koncert jest wolny zarówno dla społeczności studenckiej, jak i ogółu publiczności, społeczności lubelskiej.

Ponadto:

W sposób szczególny zapraszamy 20 listopada (środa) do Sali Collegium Jana Pawła II – sala 1013 – w godz. 9.30-14.00 na Konferencję z okazji 130-lecia urodzin Zofii Kossak pt. Zofia Kossak pisarka z Ziemi Lubelskiej. 

20 listopada w Gmachu Głównym na parterze GG-47 (tzw. stara aula) w godz. 16.00-18.00, spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem. Proboszczem lubelskiej parafii pw. św. Michała Archanioła; terapeutą uzależnień, wrażliwym na ludzką krzywdę, niepotrafiącym przejść obojętnie wobec cierpienia innych ludzi, choć sam naznaczony cierpieniem, mającym swe korzenie w przeszłości jego rodziny. Terapię dla siebie – ale i dla innych – odnalazł w pisaniu. Szczerym do bólu, bez owijania w bawełnę, autobiograficznym. Pozwalającym zajrzeć za przysłowiową dziurkę od klucza, wciągającym i frapującym. A przede wszystkim uzdrawiającym i oczyszczającym.

Targom będą towarzyszyły wystawy przygotowane przez Stowarzyszenie Civitas Christiana:
– ROK POLSKI Filipa Rybczyńskiego – w połączeniu z w/w konferencją nawiązująca do książki Zofii Kossak; .
– RODZINA BOGIEM SILNA – wystawa przedstawia nauczanie sługi bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie.
– WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻYCIA – wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Przesyłając powyższe informacje serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszych stoisk.

ks. Roman Szpakowski SDB
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Film „Nieplanowane” – premiera 1 listopada

„Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz «Nieplanowane»...” – ta nieodosobniona opinia najlepiej oddaje wrażenie, jakie na milionach widzów za oceanem wywarł obraz dwójki amerykańskich reżyserów. Dzieło – ze względu na odzew społeczny – określono jako przełomowe, a nawet rewolucyjne! Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o nim, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej niż film, to zjawisko kulturowe i społeczne.

Tymczasem film opowiada zaledwie prowincjonalną historię Abby Johnson, która jedyne, czego pragnęła, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze...

Prawdziwe „tornado”, jakie wywołał film w USA, ogarnęło także wiele innych krajów. Dość powiedzieć, że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą o udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys. ludzi!

„Nieplanowane” to obraz absolutnie nadzwyczajny nie tylko ze względu na walory filmowe, ale też na fakt, że jego historia żyje już własnym życiem. Bez względu na światopogląd, trzeba go zobaczyć i przeżyć.

***

„Nieplanowane” opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy film w tym sporze światopoglądowym, także dlatego, że pokazuje dramatyczną przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to, po której stronie barykady się znajduje.

Niesamowicie inspirujący film w duchu pro-life oparty na bestsellerze Abby Johnson. Na podstawie historii niosących tak silny przekaz jak ta coraz więcej Amerykanów uzmysławia sobie, że życie jest święte. Mike Pence, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych

Czegoś takiego jeszcze NIGDY nie widziałeś. W połowie filmu po raz pierwszy poczułem, że jeszcze za mojego życia mogę być świadkiem położenia kresu aborcji. Glenn Beck, The Blaze TV, The Glenn Beck Show

Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz „Nieplanowane”. Ostrzegam – jest drastyczny, bolesny, ale także... inspirujący. abp Joseph Naumann, Archidiecezja Kansas City

PREMIERA: 1 listopada 2019
gatunek: dramat
czas trwania: 110 min

REŻYSERIA: Chuck Konzelman, Cary Solomon
SCENARIUSZ: Chuck Konzelman, Cary Solomon
MUZYKA: Blake Kanicka

Obsada: Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scott, Jared Lotz, Emma Elle Roberts, Robin DeMarco, Robert Thomason, Tina Toner

Dystrybucja w Polsce: Rafael Film, Mikael

„Nocny Złodziej” – nowa książka o. Adama Szustaka

Adam Szustak OP – „Nocny Złodziej”

„Nocny Złodziej” to książka dla tych, którzy przeżywając w swoim życiu ciemność, zaczynają dostrzegać małe światełko. Światełko Złodzieja, który pragnie wtargnąć w ich życie i zabrać wszystko co złe, smutne, dobijające, wszystko co sprawia, że ciężko iść dalej.

Każdy rozdział „Nocnego Złodzieja” dotyka innej przestrzeni wewnętrznej ciemności, jakiegoś obszaru serca, który pogrążył się w mroku. Nie chodzi tu o pogłębianie wiary czy zdobywanie nowej wiedzy o Bogu, lecz wpuszczenie Słowa w te najciemniejsze, wołające o ratunek głębie.

Książka powstała na podstawie rekolekcji internetowych, zrealizowanych przy współpracy z portalem Stacja7. Na końcu każdego rozdziału znalazły się modlitwy, które o. Adam Szustak dopisał po powrocie z pielgrzymki pokutnej do Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Gdy zamazuje się droga, gdy nie widać celu, warto wypatrywać Nocnego Złodzieja, pamiętając, że tuż przed świtem jest najciemniej… wystarczy dotrwać do świtu.


------------------- Od Ojca Adama --------------------------

Jeśli jesteś kimś, kto siedzi w ciemności, w mroku i nieprzeniknionej nocy, to jest to książka właśnie dla Ciebie. Ta książka jest dla tych, którzy czekają na świt.


------------------- Modlitwa z Ojcem Adamem ------------------------

Panie Jezu, który jesteś najlepszym Złodziejem świata, który przychodzi nawet wtedy, gdy jest bardzo ciemno, gdy wszystko jest pozamykane, gdy wydaje się, że nie ma wejścia do domu, w którym jesteśmy. Prosimy Cię, abyś wszedł do naszych serc, abyś wszedł do każdego, kto słucha Twojego słowa, abyś właśnie teraz, w tym momencie włamał się do naszego życia. Niech się tak stanie. Amen.

„Wstańcie, chodźmy!” – XIX Dzień Papieski w Warszawie

„Wstańcie, chodźmy!” – XIX Dzień Papieski w Warszawie

Dzień Papieski jest dniem, w którym pragniemy przypomnieć osobę św. Jana Pawła II. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się wydarzenia sportowe, artystyczne i kulturalne, które mają na celu upamiętnienie papieża Polaka. Takich wydarzeń nie zabraknie również w Warszawie. Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego w stolicy są efektem współpracy Biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Stypendystów Fundacji.

Wstępem do świętowania Dnia Papieskiego była niedziela świadectw 6 października. Stypendyści odwiedzili podwarszawskie parafie, gdzie włączyli się w obstawę mszy świętych oraz wygłosili świadectwa. Kolejnym z wydarzeń towarzyszących XIX Dniu Papieskiemu jest Happening „Wstańcie, chodźmy!”, który odbędzie się w sobotę, 12 października na placu Zamkowym. W czasie wydarzenia stypendyści zaanimują popularne na obozach Fundacji tańce – belgijkę oraz skrzypka.

Tego samego dnia na Zamku Królewskim odbędzie się Gala Nagród Totus Tuus, zwanych „katolickimi noblami”. Te szczególne wyróżnienia są przyznawane są w czterech kategoriach: „Promocja godności człowieka”, „Totus Tuus medialny im. bpa Jana Chrapka”, „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” oraz „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. Jak co roku zostanie przyznana także Specjalna Nagroda Totus Tuus. Gala będzie transmitowana w TVP2 o godz. 16.00.

Punktem kulminacyjnym obchodów XIX Dnia Papieskiego będzie niedziela, 13 października. Oprócz licznych mszy sprawowanych w intencji darczyńców oraz akcji świadectw stypendystów w warszawskich parafiach, przewidziane są dwa miasteczka rodzinne – jedno w parafii św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, drugie przy Świątyni Opatrzności Bożej. W tym roku stypendystom udało się nawiązać współpracę z kołami naukowymi, dzięki czemu można będzie zobaczyć, jak działa drukarka 3D, pobawić się robotem, a także przejechać się gokartem skonstruowanym przez studentów Politechniki Warszawskiej. Zwieńczeniem tego dnia jest koncert, który odbędzie się o godz. 17.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Wystąpią tam m.in. Olga Szomańska, Halina Mlynkova, Darek Malejonek oraz zespół niemaGotu. Transmisję koncertu można będzie zobaczyć w TVP1.

Ostatnim wydarzeniem towarzyszącym obchodom XIX Dnia Papieskiego w Warszawie jest konferencja naukowa „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje.” Podczas konferencji odbędą się dwa panele: „Chrześcijaństwo jako źródło nadziei współczesnego świata” oraz „Człowiek i rodzina dzisiaj. Wyzwania i nadzieje.” Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji. Ponadto przez cały miesiąc stypendyści uczestniczą w spotkaniach dotyczących św. Jana Pawła II w szkołach i różnych instytucjach.

„Duchowa misja Polski” – nowa książka Wincentego Łaszewskiego

„Duchowa misja Polski” – nowa książka Wincentego Łaszewskiego

Wielki naród – grzeszników. Tyle razy przyszło nam zawieść oczekiwania Nieba ale Opatrzność wciąż pokłada w nas swoje nadzieje. Dlaczego właśnie my? Jaka jest nasza misja? Dlaczego pan Bóg wysyła do nas swoich proroków, by nam o niej przypominali?

Dawne proroctwa zapowiadają, że polski naród dożyje ostatniej starości świata. Będzie pracował ku Bożej chwale jeszcze w ostatnim dniu historii stworzenia - jeżeli tylko pozwolimy Bogu na spełnienie się Jego planów.

Wypełni się nasza narodowa misja. Pojawi się „iskra”. Bóg dojrzy ogień, który zabłyśnie wśród nas. Rozleje się po świecie i zapłonie. Czym będzie ów ogień? Czy będzie to dla Boga znak, że „wypełniło się”, że Kościół i świat zostały napełnione Duchem, jak po brzegi była Nim wypełniona Maryja?

Zgodnie z zapowiedzią wielkiego papieża Jana Pawła II dzięki iskrze z Polski Jezus będzie mógł znów przyjść na ziemię. Tak jak przygotowana na Jego narodzenie była Maryja, tak przygotowany na Jego przyjście będzie Kościół - uświęciciel świata. 

PROROCTWA I WIZJE

Najwięksi świadkowie tajemnicy, którym dane było zajrzeć za zasłonę czasu: Americo Lopez-Ortiz, Marie Taigi, Elena Aiello, Elena Leonardi, Ojciec Pio, ojciec Eustachiusz, Nimfa Suchońska, Mikołaj Sikatka, Wanda Malczewska, Jan Cieplak, bł. Bronisław Markiewicz, „Podlasianka”, święci i wizjonerzy: Św. Faustyna Kowalska, August Kardynał Hlond, Stefan Kardynał Wyszyński, Zofia Nosko, Czesław Klimuszko, Giulio Mancinelli, Lodovic Rocca, Zy, Łucja dos Santos, Teresa Neumann, Luciano Guerra, Małgorzata Alacoque, John Haffert, ks. Jan Bosko, Cindy Jacobs, abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, Rozalia Celakówna.

BOŻA MISJA DLA ŚWIATA – W RĘKACH POLAKÓW.

Międzynarodowy Festiwal Organy Archikatedry (7 lipca - 22 września 2019)

Rusza jeden z najpiękniejszych festiwali muzycznych tego lata w stolicy. Festiwal Organy Archikatedry po raz 26. odbędzie się w sercu Warszawy w katedrze św. Jana w kolejne niedziele od 7 lipca do 22 września 2019 r. Początek koncertów o godz. 16:00. W 12 koncertach usłyszymy czołówkę europejskich organistów.  Pierwszy koncert festiwalowy już 7 lipca. Zagra Eric Hallein z Belgii, który wykłada m.in. w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli. W jego wykonaniu usłyszymy utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha.

„W ramach festiwalu zagrają organiści z Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Belgii, Norwegii i Estonii. Festiwal potrwa rozpocznie się 7 lipca i potrwa aż do 22 września. W planach jest całoroczny festiwal muzyki organowej” – mówił Przemysław Kapituła, twórca festiwalu. 

„Wydarzenie co roku charakteryzuje się różnorodnością muzyczną. Usłyszymy muzykę organową z różnych stron Europy. W programie znajdzie się oczywiście muzyka klasyczna popularnych artystów takich jak Bach, Schumann, Surzyński, Vivaldi czy Chopin.Wydarzenie jest częścią Festiwalu Muzyki Sakralnej, który rozpoczął się na przełomie maja i czerwca 2019 roku” – mówił Michał Guzek, rzecznik festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” zaliczany jest do najpoważniejszych warszawskich festiwali i jednych z najważniejszych festiwali organowych w Europie. Powstał w 1994 r z inicjatywy Przemysława Kapituły. W tym roku będzie to już 26. edycja. 

KALENDARZ KONCERTÓW

07.07 Eric Hallein (Belgia)
14.07 Wojciech Wojtasiewicz (USA)
21.07 Alessandra Mazzanti (Włochy)
28.07 Giampaolo Di Rosa (Włochy)

04.08 Arno Hartmann (Niemcy)
11.08 Piotr Rachoń (Polska)
18.08 Witold Zaborny (Polska)
25.08 Carlo Benatti (Włochy)

01.09 Ines Maidre - Aarvik (Estonia)
08.09 Przemysław Kapituła (Polska)
15.09 Ennio Cominetti (Włochy)
22.09 Hartwig Barte - Hanssen (Niemcy)

Festiwal jest tworem niemalże idealnym, ponieważ łączy prezentacje określonego gatunku sztuki z bardzo wysokim odbiorem społecznym. Jest bardzo lubiany przez słuchaczy, w każdym koncercie uczestniczy średnio ok. 500 osób. Dzięki dużemu zasięgowi imprezy skutecznie promowana jest twórczość kompozytorów polskich: M. Surzyńskiego, F. Nowowiejskiego i G. Freyera. Festiwal „ORGANY ARCHIKATEDRY” jest ważnym elementem warszawskiego życia kulturalnego i jest jedną z głównych letnich wizytówek stolicy. Festiwal wspiera finansowo Miasto Stołeczne Warszawa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Więcej informacji: www.kapitula.org.

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 26.05–02.06.2019

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej odbędzie się w kościołach Stolicy na przełomie maja i czerwca 2019. W najpiękniejszych kościołach Stolicy zabrzmi wspaniała muzyka artystów z Europy. Festiwal rozpocznie się już 26 maja występem chóru Cantores Minores  w Archikatedrze św. Jana a zakończy 2 czerwca koncertem w kościele św. Zygmunta z okazji 200 lecia urodzin Stanisława Moniuszki. 

Po raz 20. podczas festiwalu zostanie wręczona „Srebrna Piszczałka” – nagroda Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W tym roku „Srebrną Piszczałkę” otrzyma ks. dr Joachim Waloszek.

Ks. dr Joachim Waloszek – dr nauk teologicznych w zakresie muzykologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Główne obszary badań: formacja kapłańska, teologia muzyki, chorał gregoriański. Jest redaktorem wielu pozycji śpiewnikowych i pomocy liturgicznych, spośród których najważniejsze to: Chorał Opolski; Droga do nieba – Weg zum Himmel; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik; Chorał „Droga do nieba”.

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie, zaliczany dziś do najpoważniejszych warszawskich festiwali i najpoważniejszych imprez tego typu w świecie, powstał w 1991r. z inicjatywy polskiego organisty Przemysława Kapituły dla uczczenia IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Festiwal wypełnił lukę jaka powstała w polskim życiu muzycznym w okresie powojennym, kiedy utwory muzyki sakralnej wykonywano częściej w salach koncertowych niż w świątyniach, z myślą o których były tworzone. – czytamy na stronie festiwalu.

Patronat nad Festiwalem objął kard. Kazimierz Nycz. Komitet Honorowy i Radę Artystyczną wspierające imprezę tworzą artyści, naukowcy oraz wpływowe osobistości z różnych sfer życia publicznego. Festiwal organizuje „Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej”, a finansowo wspiera miasto stołeczne Warszawa.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć: www.kapitula.org

PROGRAM FESTIWALU MUZYKI SAKRALNEJ 2019:
26.05 Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, godz. 20:00
Archikatedralny Chór Męski Cantores Minores
Przemysław Kapituła – organy
Franciszek Kubicki – dyrygent
Program: Katedralny pejzaż sakralny.

28.05. Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, godz. 19:00
Helmut Hauskeller (Niemcy) – fletnia pana
Stanislav Surin (Słowacja) – organy
Program: Dwa sakralne instrumenty.

29.05. Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, godz. 20:00
Fabio Ciofini (Włochy) – organy
Program: Trzy wieki włoskiej muzyki organowej.

31.05. Bazylika św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, godz. 20:00
Marta Boberska – sopran
Aneta Łukaszewicz – alt
Tomasz Krzysica – tenor
Dawid Biwo – bas
Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej
Zespół Capella Regia Polona
Krzysztof Garstka – klawesyn, dyrygent
Program: Kantaty sakralne Jana Sebastiana Bacha
wręczenie ks. dr Joachimowi Waloszkowi SREBRNEJ PISZCZAŁKI – nagrody Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

01.06. Kościół Ojców Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, godz. 20:00
Esteban Elizondo (Hiszpania) – organy
Program: Muzyka z Hiszapanii.

02.06. Kościół św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, godz. 15:30
„Muzyka religijna Stanisława Moniuszki” z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora
Chóry Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum
Agnieszka Grala – sopran
Witold Żołądkiewicz – baryton
Adam Kuczewski – organy
Artur Backiel – dyrygent
Paweł Ginda – dyrygent
Program: Stanisław Moniuszko – muzyka chóralna i organowa.

Festiwal swoją kontynuację będzie miał w ramach koncertów muzyki organowych ORGANY ARCHIKATEDRY w Katedrze św. Jana w Warszawie. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele od 7 lipca do 22 września 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8). Początek koncertów o godz. 16:00.
KALENDARZ KONCERTÓW

07.07 Eric Hallein (Belgia)
14.07 Wojciech Wojtasiewicz (USA)
21.07 Alessandra Mazzanti (Włochy)
28.07 Giampaolo Di Rosa (Włochy)

04.08 Arno Hartmann (Niemcy)
11.08 Piotr Rachoń (Polska)
18.08 Witold Zaborny (Polska)
25.08 Carlo Benatti (Włochy)

01.09 Ines Maidre – Aarvik (Estonia)
08.09 Przemysław Kapituła (Polska)
15.09 Ennio Cominetti (Włochy)
22.09 Hartwig Barte – Hanssen (Niemcy)

Miasteczko rodzinne z Janem Pawłem II już 26 maja na warszawskim Ursynowie

Miasteczko rodzinne z Janem Pawłem II to wydarzenie organizowane po raz drugi przez stypendystów Warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Odbywa się ono na placu pomiędzy parafią Wniebowstąpienia Pańskiego a parkiem Jana Pawła II na warszawskim Ursynowie.

Studenci pragną tym wydarzeniem uczcić dzień urodzin swojego Patrona, a także, dzieląc się swoimi talentami, podziękować społeczeństwu za wsparcie programu stypendialnego Fundacji.

Podczas wydarzenia można będzie odwiedzić liczne stoiska i atrakcje, m.in.:

– Szpital Pluszowego Misia oraz punkt medyczny, w którym stypendyści przeprowadzą warsztaty z pierwszej pomocy, a także wykonają pomiary ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu i glukozy,
– stoiska plastyczne, gdzie animatorzy pomogą małym artystom stworzyć swoje dzieł,
– warsztaty z recyklingu, gdzie będzie można dowiedzieć się szczegółów dotyczących segregacji odpadów, a także zbudować własną recyklingową rzeźbę,
– stoisko z domowymi smakołykami i ciastami.

Wierzymy, że nasze działania zainspirują uczestników do rozwoju własnych zainteresowań i zaciekawią, zwłaszcza dzieci, tematem nauki. Jako stypendyści pragniemy pokazać, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby podzielić się swoimi talentami z innymi.

XXV Targi Wydawców Katolickich 4-7 kwietnia 2019

Jubileuszowe Święto Dobrych Książek
XXV Targi Wydawców Katolickich

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja niezwykłego, corocznego święta książki religijnej. 4 kwietnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie nastąpi inauguracja jubileuszowych XXV Targów Wydawców Katolickich. To najważniejsze dla środowiska wydawców publikacji religijnych wydarzenie potrwa do niedzieli 7 kwietnia.

Od wielu lat targi przyciągają tysiące miłośników książek oraz spotkań o charakterze nie tylko religijnym. Ubiegłoroczna edycja może poszczycić się rekordową frekwencją przekraczającą liczbę ponad 35 tys. odwiedzających.

Tegoroczna edycja wystawienniczej imprezy zgromadzi blisko 170 wystawców z całego kraju, oficyn kościelnych, zakonnych i świeckich specjalizujących się w publikacjach o tematyce religijnej, które targowej publiczności zaprezentują ponad 12 tysięcy publikacji.

– Cieszy fakt, że Święto Dobrych Książek, jakim co roku są nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę podmiotów zainteresowanych prezentacją swojej oferty. Z kolei jej jakość i zainteresowanie, jakie wzbudza wśród czytelników, przekłada się na znakomitą frekwencję odwiedzających – mówi ks. Roman Szpakowski SDB, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, potwierdzając wzrost liczby wystawców w porównaniu z 2018 rokiem.

Chociaż w oczywisty sposob to książka pozostaje w centrum zainteresowania organizatorów, czyli Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz wystawców, to dbają oni również o szeroko pojęty aspekt różnorodności w planowanych inicjatywach. Tradycyjnie, jak co roku, w programie towarzyszącym targów nie zabraknie licznych pokazów filmowych i wystaw. W tym roku odwiedzający Arkady Kubickiego będą mieli m.in. możliwość podziwiania znaczków ze zbiorów Poczty Polskiej „Piękno sakralne” oraz „Święty Jan Paweł II”.

W trakcie targów odbędą się liczne spotkania ze znanymi osobami życia kultury. Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk filmowy, będą rozmawiać o swojej wspólnej książce „Myśmy się uodpornili”, w której odsłaniają sposoby na to, jak uodpornić się na świat. Ojciec Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu, autor książki „Wierzchołek góry lodowej” wraz z o. Jackiem Prusakiem, psychoterapeutą, psychologiem i publicystą „Tygodnika Powszechnego”, będą rozmawiać o stanowisku Kościoła wobec pedofilii. Odwiedzający będą także mieli okazję spotkać się też z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, w związku z wydaniem książki „Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw”. To pierwszy tom dzieła, w którym autor wspomina swoją zawodową karierę aż do momentu, w którym powierzono mu prowadzenie śledztwa w sprawie zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Swój udział w targach i chęć spotkania z czytelnikami potwierdzili już także: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, Jan Rosikoń, bp Jan Długosz, bp Krzysztof Nitkiewicz, Mateusz Szpytma, Bronisław Wildstein, Michał Karnowski, ks. Arkadiusz Paśnik, s. Anna Maria Pudełko, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Magdalena Ogórek, Danuta Dunin-Holecka, ks. Tomasz Nowaczek, Joanna Krzyżanek, Ks. Zbigniew Sobolewski, Katarzyna Olubińska, Marek Zając, s. Anastazja Pustelnik, s. Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka, Łukasz Wojtusik, Katarzyna Straburzyńska, Monika Rogozińska, prof. Jan Żaryn i wielu innych.

Targi Wydawców Katolickich to wydarzenie kierowane do całych rodzin, stąd tradycyjnie w programie znajdą się liczne aktywności dla młodzieży i dzieci, tak aby mogli oni w pełni uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Po raz kolejny zorganizowana zostanie między innymi Akademia rodzinnego czytania, która w przyjazny dzieciom i dorosłym sposób promuje ideę wspólnej, rodzinnej lektury książek.

Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, która w tym roku przyznana zostanie po raz 21. Wyróżnienie przyznawane jest w kilkunastu kategoriach tematycznych, począwszy od kategorii literackiej czy edytorskiej, poprzez publikacje dla dzieci i młodzieży, multimedia, książki historyczne oraz współczesną i tradycyjna muzykę chrześcijańską. Do tegorocznej edycji Nagrody zostało zgłoszonych ponad 350 tytułów.

Nagrodzie FENIKS towarzyszy także Nagroda Małego FENIKSA, która przyznawana jest instytucjom i osobo szczególnie zasłużonym na polu promocji książki religijnej w mediach. Gala wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę 6 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.

Niewątpliwie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza Targi Wydawców Katolickich w wyjątkowy sposób i na trwałe wpisały się nie tylko w kalendarz wydarzeń kulturalnych Warszawy, ale także w życie kulturalne naszego kraju, gromadząc każdego roku kilkadziesiąt tysięcy czytelników. Zasięg informacyjny targów, wzmacniany przekazami medialnymi patronów i licznych partnerów tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego i duchowego, a także za pośrednictwem nowoczesnych mediów społecznościowych, ma charakter ogólnopolski.

Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupełniane pod adresem www.swk.pl.

Konkurs Papieski

1. Konkurs Papieski realizowany jest przez Instytut Tertio Milennio od 15 lat. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Forma, jaką organizatorzy zaproponowali uczestnikom, pomaga kształtować twórcze myślenie oraz stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej.

2. Zważając na fakt zbliżającego się stulecia urodzin Karola Wojtyły, pragniemy zaproponować młodzieży tematykę konkursu, która pomoże im odkryć na nowo dziedzictwo i samą osobę Jana Pawła II. Niestety, można bowiem dostrzec, że młodzi Polacy, coraz częściej postrzegają jego postać głównie przez pryzmat powierzchownego i formalnego kultu. Z okazji zbliżających się 100. urodzin Papieża Polaka chcemy pokazać młodym, że jego nauczanie oraz przykład życia są aktualne i potrzebne dziś oraz w przyszłości.

3. W poprzedniej XIV edycji konkursu udział wzięło około sześciu tysięcy uczniów. Organizacja przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania wolontariuszy, nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz współpracy z licznymi patronami medialnymi, honorowymi i współorganizatorami. Przygotowania rozpoczynają się już kilka miesięcy wcześniej, rozpoczynając od wyboru hasła każdorocznej edycji, kończąc na organizacji wydarzeń finałowych w poszczególnych regionach. 

4. Konkurs Papieski to nie tylko atrakcyjne nagrody na czele z nagrodą główną jaką jest wyjazd do Rzymu. Jest to wspaniała okazja i motywacja, by odkryć na nowo dziedzictwo i samą osobę Jana Pawła II, jednocześnie weryfikując swoją wiedzę na ten temat.  

5. Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap, trwający w terminie od 25 lutego do 24 marca 2019, polega na rozwiązaniu quizu on-line. Można go rozwiązać z dowolnego miejsca i w dowolnym dniu (przez cały miesiąc). Aby rozwiązanie quizu było możliwe, należy się zarejestrować, klikając w zakładkę „Weź udział w konkursie” na stronie www.konkurspapieski.pl napisanie eseju na jeden spośród kilku podanych tematów, a autorzy najlepszych prac z każdego regionu wezmą udział w finale w miastach, od których pochodzą nazwy regionów. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu w poszczególnych regionach jest wycieczka do Rzymu. Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej.

Film „Miłość i Miłosierdzie” w kinach od 29 marca

„Miłość i Miłosierdzie” to niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy, siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II, mistyczce i wizjonerce, która w swoim życiu stanęła przed wykonaniem bardzo ważnej misji. Film pokaże nieznane do tej pory fakty i przybliży widzom narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał popularność na całym świecie. W tle fascynująca historia polskiego obrazu, który przedstawia wierny wizerunek Chrystusa oraz dowody naukowe na jego zgodność z całunem turyńskim i chustą z Oviedo.

W roli głównej zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni gwiazdę hitów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”. 

W filmie „Miłość i Miłosierdzie” wystąpili również: Maciej Małysa, który zagrał u boku samego Johna Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł II” oraz Janusz Chabior znany szerokiej widowni chociażby z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest Michał Kondrat – twórca m.in. produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii o. Maksymiliana Kolbego.

Film w kinach już od 29 marca!

Zwiastun można obejrzeć tutaj.

Co łączy całun turyński i cudowny Polski obraz? Klucz do największej tajemnicy wiary.

Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję przygotowania świata na Jego ostateczne przyjście. Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widziała Jezusa. Podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek okazuje się identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. Działalność polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego Miłosierdzia, który czczony jest przez setki milionów osób na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie siostry Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wielu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30 kwietnia 2000 roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach siostry Faustyny domagał się sam Jezus.

Reżyser Michał Kondrat o filmie: „Jednym z fascynujących faktów jest historia wileńskiego obrazu, przedstawiającego objawiony wizerunek Chrystusa – tożsamy, jak się okazuje, z całunem turyńskim i sławną chustą z Oviedo. Obraz, przy którego malowaniu uczestniczyła Faustyna, jest jednym z nielicznych źródeł wiedzy o tym, jak wyglądał Zbawiciel. W filmie przedstawiamy badania naukowe na ten temat. Innym jest na przykład zaskakująca historia malarza pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego – Eugeniusza Kazimirowskiego. Również mało kto wie, że w przestrzeni publicznej obraz wileński możemy oglądać dopiero od 2003 roku. Film ukazuje to, co działo się z nim przez te wszystkie lata i co śmiało możemy nazwać historią detektywistyczną...”

Film „Miłość i Miłosierdzie” rzuca nowe światło na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Boże Miłosierdzie jest czczone na wszystkich kontynentach przez setki milionów osób, jednak większość chrześcijan nadal nie zdaje sobie sprawy z potęgi przesłania, które Jezus przekazał ludzkości za pośrednictwem s. Faustyny Kowalskiej, prostej polskiej zakonnicy. Dziś już świętej.

Nie mniejszą rolę w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu odegrał bł. Ks. Michał Sopoćko, wybitny kapłan i spowiednik wizjonerki. Był on bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę – realizację misji przekazanej siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie. Film zawiera nieznane listy ks. Michała Sopoćki.

Producentem obrazu jest Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe, oraz Telewizja Polska.

Tytuł filmu: Miłość i Miłosierdzie
Reżyser: Michał Kondrat
Produkcja: Polska 2019 r.
Dystrybutor: Kondrat – Media, Kino Świat
Gatunek: dramat/ biograficzny
Premiera kinowa: 29 marca
Oficjalna strona filmu: www.dwie-korony.com

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!

Wspólnoty Ruchu Lednickiego Lednica 2000 zapraszają do szturmu w intencji Ojca Świętego w niedzielę, 10 marca 2019 roku. Akcja „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" organizowana jest już po raz drugi z okazji rocznicy wyboru papieża Franciszka.

Aby wziąć udział w akcji „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, należy pomodlić się różańcem indywidualnie lub w grupie w intencji Ojca Świętego. Miejscem modlitwy może być kościół, szkoła, dom, a nawet park. „Modlitwa wspólnotowa ma wielką moc. Nie liczy się, gdzie to zrobisz, ponieważ najważniejsza jest intencja, w której westchniesz do Boga” – zachęcają organizatorzy akcji.

Jak wyjaśniają, 13 marca przypada 6. rocznica konklawe, podczas którego wybrano nowego papieża. „Jest to środa, dlatego działanie rozpoczniemy już w niedzielę 10 marca, aby każdy mógł dołączyć do naszej Armii Modlitwy” – zapraszają. Ponadto zachęcają do organizowania grup modlitewnych w swoich miejscowościach. Rok temu wydarzenie to zjednoczyło ponad 70 grup na trzech kontynentach. Akcję patronatem honorowym objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Aby dołączyć do akcji, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie Ruchu Lednickiego. „Nie chcemy organizować jednorazowej akcji, która zgaśnie jak zapalona zapałka, lecz pragniemy, aby to była długofalowa inicjatywa, która niczym płonąca lampa będzie nam przypominała o potrzebie modlitwy za Ojca Świętego” – mówił kleryk Rafał Orzechowski, pomysłodawca inicjatywy.

„Nie ma znaczenia, ile masz lat, gdzie mieszkasz oraz czym się interesujesz, tak samo jak w czerwcu WSZYSCY spotykają się na Polach Lednickich, tak samo w marcu wszyscy zjednoczymy się na wspólnej modlitwie” – czytamy na stronie internetowej Ruchu Lednickiego.

Wszelkie pytania na temat akcji można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową Jarosława Wydry z kl. Rafałem Orzechowskim, pomysłodawcą akcji (rozmowa dostępna tutaj).

Wigilia Bez Granic

Polska europejskim krajem bez gett dla cudzoziemców
„Wigilia Bez Granic”

„Wigilia Bez Granic” to model budowania wspólnoty narodów zapobiegający powstawaniu gett dla cudzoziemców oraz sprzyjający promocji polskiej tradycji tworzącej przyjaźń między narodami, co jest nawiązaniem do tradycji I Rzeczpospolitej. Dzieło to prowadzi do budowania dobrego wizerunku Polski w świecie jako państwa demokratycznego, w którym wartości chrześcijańskie są mocną podstawą budowania jedności, solidarności i pokoju między ludźmi i między narodami w oparciu o idee Sługi Bożego Roberta Schumana, co podkreśla i akcentuje silne poczucie odpowiedzialności Polski za budowanie Wspólnoty Narodów w Europie oraz krzewienie w praktyczny sposób Myśli Chrześcijańsko-Społecznej.

Szanowni Państwo,

Szczególnie w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę zwracamy się z wielką prośbą o włączenie się i do realizacji dzieła mającego na celu budowanie i utrwalania modelu Wspólnoty Narodów w Polsce, którego głównym celem jest zapobieganie powstawaniu gett cudzoziemców w Polsce i dobrej asymilacji przybyszów z innych krajów, którzy otrzymują prawo do pracy, studiowania, mieszkania, pozostawania na stałe i tworzenia rodzin. Zagadnienie to nie dotyczy tzw. uchodźców, leczy cudzoziemców, którzy zgodnie z polskim prawem w sposób naturalny przybywają do Polski.

Naturalna, ale niepatologiczna migracja ludności na globie ziemskim jest procesem nieuniknionym. Do Polski przybywa i będzie przybywać z różnych powodów coraz to więcej cudzoziemców. W związku z tym trzeba kształtować funkcjonowanie naszego Państwa i kraju w taki sposób, aby Polska stawała się dla przybyszów drugą Ojczyzną. Takie działanie jednak nie może zmieniać naszej wiary, kultury, tradycji, patriotyzmu, znaczenia historii i stylu narodowego, lecz tym wszystkim należy się dzielić z przybyszami, aby Oni nie byli już cudzymi lub obcymi w naszej ziemi, lecz członkami wspólnoty.

Dzieło to może mieć kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku Polski w Europie i świecie jako kraju o żywym wspólnotowym charakterze w relacjach między ludźmi różnych narodów i prawdziwej demokracji, gdzie w wolności budowana jest wspólnota, w której cudzoziemcy przestają czuć się obco, lecz stają się domownikami, a także wielkimi patriotami jak to można było obserwować w I Rzeczpospolitej. Taki model byłby swego rodzaju realizacją także idei Ojców jednoczącej się Europy po II Wojnie Światowej, a w szczególności Sługi Bożego Roberta Schumana. Trzeba tu przypomnieć, że Robert Schuman o takim wymiarze tzw. demokracji chrześcijańskiej myślał nie tylko w kontekście Europy, ale także całego świata. Mówił On, że „demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”.

Dzieło „Wigilia Bez Granic” zaczyna się zaproszeniem cudzoziemców do polskich rodzin na wigilijną wieczerzę, ale na tym się nie kończy. Poznanie przez cudzoziemców tego intymnego i wspólnotowego klimatu, jaki jest podczas Wigilii, w dalszej kolejności w ciągu roku ma być rozwijany w ramach systematycznych spotkań i budowy oraz utrwalania relacji przez realizację wspólnych projektów, współpracy gospodarczej, poznawania polskiej kultury i historii, nauki polskiego języka i wzajemną pomoc.

W grudniu 2016 roku odbył się pierwszy etap dzieła „Wigilia Bez Granic” zorganizowanej przez Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana. W „Wigilii Bez Granic 2016” wzięło udział kilkaset polskich rodzin z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Rok 2017 był kolejnym etapem „Wigilii Bez Granic”, która miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyło w niej kilka razy więcej osób niż wcześniej. Projekt jest promowany w wielu miastach Polski, głównie na uczelniach, wśród polskich rodzin, przedsiębiorstw i różnych instytucji. Zachęcaliśmy do tego dzieła władze miast, wojewodów, posłów, senatorów i inne podmioty. Zagraniczni goście pochodzili z wielu krajów na świecie i z różnych wyznań, między innymi z takich krajów jak Francja, Armenia, Turcja, Indie, Chiny, Egipt, Wietnam, Ukraina czy Korea.

Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? „Wigilia Bez Granic” polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych krajów, które zaczynają się poprzez konkretne praktyczne spotkanie na wigilijnej wieczerzy 24 grudnia w domach polskich rodzin. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia Bez Granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami poprzez rozwijanie i utrwalanie tych relacji w różnych płaszczyznach osobistych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Człowiekiem, który inspiruje do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzanie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi. Po drugiej wojnie światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman posiadał niesamowity dar usuwania barier i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego człowieka, Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia dzieła „Wigilii Bez Granic”, który ma na celu dalsze realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana – ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.

Głównym założeniem dzieła jest większa jakość asymilacji cudzoziemców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

W ramach dzieła, przewidziane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią, na których polskie rodziny mogą poznać się ze swoimi gośćmi, zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka liczna grupa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata, a nawet na zawsze. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów z całego świata, zaś ponad 1 milion cudzoziemców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Ważnym celem świątecznego dzieła stworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana, dlatego zapraszamy wszystkich Polaków do wzięcia udziału w inicjatywie „Wigilia Bez Granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby ożywić naszą piękną tradycję. Dzieło to także ma na celu ożywienie w Polsce tradycji tzw. „wolnego talerza”, który w 99% pozostaje cały czas pusty. Zapraszanie cudzoziemców ma stać się dla Polaków także przyczynkiem do refleksji, dlaczego często nie zapraszamy do „pustego talerza” innych Polaków bliźnich, ubogich, samotnych, zagubionych lub starszych. Dzieje się tak często dlatego, że są Oni dla nas obcy lub cudzy. Tak więc cudzoziemcy to nie tylko ci z innego narodu lub kraju, ale cudzym w naszej ziemi może być inny Polak. Nie przyjdzie on do nas, dopóki go nie zaprosimy. Zróbmy to więc tym razem i już nie odwlekajmy tej decyzji, lecz zaprośmy cudzego nam z innego narodu lub Polaka, aby stał się nam bliskim i aby już nie był cudzym!!!

Uczestnicy poprzednich etapów „Wigilii Bez Granic” tzn. polskie rodziny i cudzoziemcy wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. Polskie rodziny bardzo chętnie przyjmowały cudzoziemców, a członkowie tych rodzin twierdzili często, że była to najpiękniejsza Wigilia w ich życiu. Cudzoziemcy twierdzili, że takiego doświadczenia nie mieli w żadnym innym kraju Europy. Ich opinia o Polsce zmieniła się na bardzo pozytywną i jednocześnie stali się ambasadorami Polski w świecie przekazując do swoich krajów tę dobrą wiadomość.

Wizerunek Polski jako osobliwego narodu, kraju i państwa dzięki dziełu „Wigilia Bez Granic” jest przez uczestników Wigilii propagowany w świecie. Pod wpływem wigilijnego doświadczenia sama demokracja w Polsce i nasza wspólnota narodowa jest opisywana przez cudzoziemców biorących udział w „Wigilii Bez Granic” jako taka z „ludzką twarzą”, pełna ducha, serdeczności, przyjaźni i serca. Muzułmanie, którzy brali udział w Wigilii komentują to w ten sposób, że Polska i Polacy budzą w nich respekt, bo znajdują tutaj żywą wiarę w Boga i wspólnotę ludzi o gorących sercach.

Wierzymy, że już obserwowane owoce „Wigilii Bez Granic” zwrócą Państwa uwagę, szczególnie w obecnej sytuacji w Polsce, Europie i na świecie, i przekonają, że budowanie wizerunku Polski przez takie dzieło wydaje się być bardzo efektywne, skuteczne i trwałe. Dlatego nie mamy wątpliwości, że podejmiecie się Państwo tego dzieła, aby nie tylko mówić o chrześcijańskich wartościach, ale wdrażać w praktyce Myśl Chrześcijańsko-Społeczną. Jest to o tyle ważne, że już teraz zauważamy jak szybko rosną skupiska cudzoziemców w Polsce, które żyją w izolacji od Polaków lub polskiej społeczności.

Obecnie zbliża się kolejny etap „Wigilii Bez Granic 2018”. Niech dzieło to stanie się wspólnym dziełem całej Polski, aby dać świadectwo Europie i światu, że prawdziwa wspólnota narodów powinna być oparta na jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw. „zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne doświadczenia i tradycja dobrego funkcjonowania ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach „Wspólnoty Narodów Pierwszej Rzeczpospolitej”. Dla tego dzieła istnieje specjalna strona www.WigiliaBezGranic.com.

Na czym polega pomoc w tym dziele? Należy zgłosić swoją osobę na stronie www.WigiliaBezGranic.com jako koordynatora w danym mieście, dzielnicy, miejscowości lub instytucji, który będzie organizował cotygodniowe spotkania przed wigilią, o wyznaczonej godzinie i w wyznaczonym miejscu. Na spotkania te należy zapraszać polskie rodziny, Polaków i cudzoziemców. Takim miejscem spotkania może być uczelnia, parafia, dom kultury, szkoła, zakład pracy, pomieszczenie w Urzędzie Miasta, pomieszczenie w Urzędzie Wojewódzkim lub inne. Spotkania te mają prosty cel, aby cudzoziemcy poznali się z Polakami, którzy w dalszej kolejności zaproszą cudzoziemców na Wigilię 24 grudnia. Informacje o tych spotkaniach należy propagować: w mediach lokalnych i wszystkich możliwych miejscach w danym mieście. Wiele szczegółów na ten temat znajduje się na stronie www.WigiliaBezGranic.com;

Dyrektorem dzieła jest Pan Ryszard Krzyżkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 570 990 686;
Rzecznikiem Prasowym oraz Koordynatorem Kampanii jest Pani Anna Bielecka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 616 040

Dziękując za włączenie się do tego dzieła pozostajemy z poważaniem
Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 796 140 400

Betlejem w Polsce – koncerty w 13 miastach

W grudniu rusza premierowa trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2018/2019! GRAMY i POMAGAMY!

Najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata – bożonarodzeniowe utwory z Polski, Armenii, kompozycje serbskie, norweskie, niemieckie, angielskie, irlandzkie, z krajów arabskich, baskijskie, cejlońskie, ukraińskie, hebrajskie, a nawet etiopskie czy te stworzone przez kanadyjskich Indian. W polskich wersjach językowych i nowych, współczesnych aranżacja.

13 polskich miast.  Na scenie ponad 30 artystów m. in. Kamil Bednarek, Bovska, Grażyna Łobaszewska, Dawid Kwiatkowski, Antonia Krzysztoń, Mate.O, Kapela Maliszów, Atom String Quartet, Fanfara Moldova oraz międzynarodowy zespół muzyczny pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego. 

Poprzednie dwie edycje trasy Betlejem w Polsce obejrzało, aż 126 000 widzów!

Betlejem w Polsce to, też wspólny opłatek i wspólne kolędowanie (artyści i publiczność). Jak co roku dochód z trasy „Betlejem w Polsce”, jest przeznaczony na cel charytatywny - pomoc dla osób potrzebujących. Uczestnicząc w jednym z koncertów, dzielimy się dobrem z drugim człowiekiem. Kup bilet – zostań Ambasadorem Miłosierdzia! 

Więcej szczegółów na temat aktualnej trasy Betlejem w Polsce 2018/2019 na stronie www.betlejemwpolsce.pl.

Tegoroczną trasę poprzedza ALBUM „JAK W BETLEJEM. Live”.

Album stanowi piękną i radosną formę kultywowania polskiej tradycji kolędowania. Znalazły się w nim najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe, które pochodzą z różnych epok, kultur i stron świata. Usłyszymy tu artystyczne perełki, na przykład starą hebrajską pieśń szabatową, kolędę starogrecką, czy też kolędy węgierską i czeską. Historyczne i współczesne utwory, w fenomenalnych muzycznych aranżacjach i opracowaniach literackich, stanowią o oryginalnym zróżnicowaniu płyty: każdy słuchacz odnajdzie tutaj taką tonację, jaka najbardziej odpowiada jego sposobowi przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Wyjątkowa wartość „Jak w Betlejem”, to także efekt udziału i kreatywnej współpracy niezwykłych artystów: Natalii Kukulskiej, Kasi Moś, Darii Zawiałow, Mietka Szcześniaka, Beaty Bednarz, Mate.O, Agnieszki Musiał, Adama Krylika, Dany Vynnytskiej, Igora Herbuta.

Wokaliści zaśpiewali z towarzyszeniem słynnej orkiestry kameralnej AUKSO pod batutą Marka Mosia oraz międzynarodowego zespołu muzycznego pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego.

Artyści, którzy wzięli udział w nagraniu zrezygnowali z tantiem. Dochód z trasy koncertowej Betlejem w Polsce 2018/2019 oraz sprzedaży albumu ”Jak w Betlejem. Live”  jest przeznaczony na wsparcie dla osób potrzebujących. Kupując bilet lub płytę „Jak w Betlejem”, pomagasz!

 

Partnerzy

ŻYWA WIARA