#RóżaniecDoGranic – wywiad z Leszkiem Dokowiczem

#RóżaniecDoGranic – wywiad z Leszkiem Dokowiczem

O inicjatywie „Różańca do granic”, sposobach jego odmawiania, punktach modlitewnych i innych sprawach Katarzyna Mackiewicz (Radio Nadzieja, „Głos Katolicki”) rozmawia z Lechem Dokowiczem – organizatorem modlitwy na granicach naszego państwa.

Skąd wziął się pomysł na odmawianie różańca w kościołach znajdujących się właśnie przy granicach naszego kraju?

W zeszłym roku zaprosiliśmy Polaków do wzięcia udziału w wydarzeniu o nazwie Wielka Pokuta. Duch Boży zadziałał tak potężnie, że 15 października 2016 r. na Jasną Górę przyjechało ponad 150 tysięcy ludzi. Tłum był tak gęsty, że w niektórych miejscach nie dało się przejść przez jasnogórski plac. Po tym wydarzeniu otrzymaliśmy setki maili i przeprowadziliśmy wiele rozmów. Ludzie mówili, że wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego, że nie zapomną tego dnia do końca życia, dziękowali Panu Bogu i uwielbiali Go za to, że dał Polsce taki dzień. Mówili też, że powinniśmy podobne dzieła wcielać w życie, bo są w obecnym czasie bardzo potrzebne. Na początku rozważaliśmy jakąś formę dalszych działań pokutnych, ale Pan Bóg ciągle na nowo zaskakuje. Tym razem objawiło się Jego działanie poprzez natchnienie do uczynienia kolejnego kroku, którym miał być „Różaniec do granic”. To wszystko jest też bardzo logiczne. Jeżeli przyjrzeć się najważniejszym uznanym objawieniom maryjnym, to przy całym bogactwie tego przekazu są zawsze dwa niezmienne elementy: prośba o pokutę i modlitwę różańcową. Tak było między innymi 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 40 lat później w Fatimie. To, co się wydarzyło na Jasnej Górze w październiku ubiegłego roku, było odpowiedzią na pierwszą z tych próśb, więc teraz czas na kolejny krok – wielką narodową modlitwę na granicach kraju. 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w przededniu 100. rocznicy zakończenia objawień fatimskich, zapraszamy Polaków, aby stanęli w wielkiej narodowej modlitwie wzdłuż granic Polski i w jednym czasie odmówili cały różaniec.

Kto jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia?

Jest nim fundacja Solo Dios Basta, ta sama, która w ubiegłym roku przygotowała Wielką Pokutę.

Czy może nam Pan przybliżyć jej działalność?

Fundacja Solo Dios Basta powstała w czerwcu 2015 r. z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców. Jej członkowie pragną mówić o Jezusie Chrystusie, który pozwala narodzić się na nowo, o Chrystusie, który uwalnia, uzdrawia, leczy zranione serca, przeprowadza ze śmierci do życia; o Chrystusie, który całkowicie przemienia ludzkie życie, o Chrystusie, którego może spotkać każdy, bo każdy jest dzieckiem Boga! Chcą głosić dobrą nowinę o Zbawieniu wszystkim młodym, poszukującym, chorym, zagubionym, zniewolonym, tym, którzy nie mają już nadziei.

Czym jest inicjatywa „Różaniec do granic”?

Jest to modlitwa o ratowanie dusz. Według oficjalnych danych około 35-40 procent Polaków bierze udział w niedzielnej Mszy św. Jednak sam udział w niedzielnej Eucharystii wcale nie jest gwarancją zbawienia. Ilu ludzi nie spowiada się i nie przyjmuje Ciała Pańskiego miesiącami, ilu przyjmuje Komunię Świętą świętokradczo? Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że wszyscy z tych 35-40 procent ludzi po śmierci maszerują równymi czwórkami prosto do nieba, to pozostałe 60-65 procent żyje i umiera w grzechach. A więc ich życiu zagraża bardzo realnie wieczne potępienie. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda poza granicami naszego kraju. W wielu narodach odsetek ludzi, którzy mają osobową relację z Panem Bogiem, nie przekracza kilku procent. Inaczej mówiąc, żyjemy w czasach, w których większość ludzi rodzi się dla piekła, a nie dla nieba. Oprócz tego wielu analityków grozi nam wojną ze wschodu, równolegle mamy do czynienia z ekspansją islamu i deprawacją, które przychodzą z zachodu oraz z wewnętrznym zamieszaniem i brakiem jedności w naszym kraju. Dlatego ludzie wierzący nie mogą pozostać bierni, muszą walczyć w intencji nawrócenia świata tak, jak wskazuje nam to przez Maryję sam Wszechmogący – pokutą i różańcem. Rozumiejąc te niebezpieczeństwa i szanse, cały różaniec będziemy odmawiać w intencji nawrócenia i jedności Polaków oraz z intencją nawrócenia i pokoju dla świata.

Dlaczego modlić się będziemy akurat 7 października?

Ponieważ jest to święto Matki Bożej Różańcowej. Poza tym dzień ten uprzedza bezpośrednio 100. rocznicę ostatniego objawienia w Fatimie.

W jaki sposób ów różaniec będzie odmawiany?

W „Różaniec do granic” zaangażowały się wszystkie 22 diecezje leżące wokół granic Polski. W tych diecezjach zostało wybranych 319 kościołów stacyjnych. Wierni są zaproszeni do tego, aby wybrać się do jednej z tych świątyń. Program zakłada, że o 10.30 odbędzie się konferencja, Msza św., a później wspólne przejście do punktów modlitwy, które zostały wyznaczone możliwie najbliżej fizycznej granicy kraju. Tam ludzie będą mogli się ustawić w linii i w ten sposób połączyć z innymi grupami. Nie wszędzie będzie to możliwe, ale na przykład na plaży jak najbardziej. Modlitwa różańcowa w całym kraju rozpocznie się o 14. Kończymy około 16. Wszystko jest tak pomyślane, by dało się wrócić do domu przed nocą, nawet jeśli niektórzy uczestnicy przyjadą z samego środka Polski.

Ile jest punktów modlitewnych? Co braliście pod uwagę, wyznaczając je?

Jak już wcześniej wspomniałem, wybraliśmy 319 kościołów stacyjnych. Punkty są wyznaczone mniej więcej co kilometr wzdłuż całej granicy. Przy ich wyznaczaniu braliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo i dostępność.

Czy każdy może włączyć się w „Różaniec do granic”?

Tak, każdy jest zaproszony do tej wielkiej narodowej modlitwy. Jeżeli jednak z jakichś względów nie można pojechać do któregoś z wyznaczonych kościołów stacyjnych, to zapraszamy do odmówienia różańca o 14.00 w łączności duchowej z nami.

W jaki sposób można się zapisać?

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.rozaniecdogranic.pl. Tam też można wybrać jeden z 319 kościołów stacyjnych i zadeklarować swój przyjazd, aby 7 października stanąć do wielkiej narodowej modlitwy różańcowej na granicach kraju.

W jaki sposób można wesprzeć inicjatywę?

Organizacja ogólnopolskiego przedsięwzięcia, jakim jest „Różaniec do granic”, jest bardzo skomplikowana i kosztowna. Koszty te znacznie przerastają możliwości organizatorów. Dlatego można nas wesprzeć finansowo poprzez stronę wydarzenia, klikając w zakładkę „kontakt”.

Dziękuję za rozmowę.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA