ARP partnerem Civil & Military Aeromixer Wrocław

ARP partnerem Civil & Military Aeromixer Wrocław

– Firmy z sektora lotniczego w Polsce odnoszą wiele sukcesów na światowych rynkach. Prawie w każdym samolocie pasażerskim jest przynajmniej jedna część przez nie wyprodukowana – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas wydarzenia Civil & Military Aeromixer, które odbyło się 20 marca na Wrocławskim Stadionie Miejskim.

Aeromixer to pierwsze spotkanie networkingowe dla cywilnego i militarnego sektora lotniczego w Polsce. To szansa na nawiązanie kontaktów biznesowych, które w przyszłości przełożą się na nowe projekty i inwestycje. W trakcie wydarzenia odbyło się wiele spotkań dwustronnych pomiędzy firmami i organizacjami zainteresowanymi współpracą w formule tzw. stołów rotacyjnych, podczas których firmy mogły w większym gronie przedstawić swoją ofertę. Nie zabrakło także prelekcji, wykładów i paneli dyskusyjnych na temat zwiększenia efektywności zużycia energii w przemyśle aeronautycznym.

– Przemysł lotniczy to biznes o wysokim progu wejścia, dlatego tak ważne dla jego rozwoju jest poszukiwanie możliwości współpracy. Uczestnicy Aeromixera mogli porozmawiać nie tylko z firmami z branży lotniczej, ale także z przedstawicielami administracji publicznej, izb handlowych czy naukowcami. W wydarzeniu wzięły również udział przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Dla nich to było szczególnie wartościowe doświadczenie ze względu na dostęp do wiedzy eksperckiej – podkreślił Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP.

Uczestnikami Aeromixera były polskie i zagraniczne firmy specjalizujące się w produkcji samolotów i sprzętu lotniczego, m.in. Leonardo Company, Airbus Group Poland, Pratt & Whitney Kalisz, UTC Aerospace Systems Wrocław, Avio Areo (GE Aviation Bussines), PZL Mielec Sikorsky (Lockheed Martin Company) czy Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Agencja Rozwoju Przemysłu, aktywnie działa na rzecz rozwoju branży lotniczej w Polsce.
– Tworzymy optymalne warunki rozwoju tego biznesu, m.in. poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych w dwóch specjalnych strefach ekonomicznych oraz udzielanie pożyczek. W 2017 roku branża lotnicza zdominowała inwestycje w strefie mieleckiej. Przedsiębiorcy w niej działający zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 340 mln zł oraz utworzenie 200 nowych miejsc pracy. Wiemy, że dla dużych firm z branży lotniczej ważne są przewagi konkurencyjne, które zapewnia m.in. dostęp do sieci dostawców i podwykonawców. Dlatego wiele firm z mieleckiej strefy jest jednocześnie członkiem Klastra Dolina Lotnicza – dodał Dariusz Śliwowski.

Branża lotnicza skupia się nie tylko na terenie Doliny Lotniczej. Polska należy od elitarnego klubu krajów, w których znajdują się fabryki śmigłowców wraz z całym ekosystemem dostawców. Polskie uczelnie kształcą inżynierów lotniczych, projektantów i konstruktorów, co pozwala projektować, produkować i integrować kompletne silniki i płatowce.

– Branżę lotniczą wspieramy także poprzez projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Jego zadaniem jest rozwój transferu technologii i know-how, poprzez tworzenie małym i średnim firmom warunków do nabycia licencji, patentów i technologii. Wykorzystujemy do tych celów ARP Innovation Pitch, czyli bilateralne spotkania sektora MŚP, start-upów z dużymi spółkami skarbu państwa – dodał wiceprezes ARP.

W ofercie ARP znajduje się także Platforma Transferu Technologii, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zarejestrowanym użytkownikom informacji na temat dostępnych technologii i kojarzenie ich z zainteresowanymi ich zastosowaniem. Nad „dawcami” i „biorcami” technologii czuwają eksperci. Są to m.in. przedstawiciele jednostek naukowych, klastrów czy instytucji finansowych, którzy mają doświadczenie w dziedzinie wspierania transferu technologii.

 


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA