Dariusz Łazar: Niepełnosprawni będą mogli składać wnioski przez Internet

Dariusz Łazar: Niepełnosprawni będą mogli składać wnioski przez Internet

„Przed projektem zbadaliśmy opinie naszych beneficjentów i jednym z kluczowych powodów było to, że trudno dotrzeć do jednostek samorządu, wielokrotne wizyty. Nasz system ma umożliwić całkowite wyeliminowanie tego procesu papierowego, jednocześnie brak konieczności przychodzenia do jednostek samorządu. Wszystkie sprawy, które związane są z wnioskowaniem, będzie można załatwić przez Internet” – powiedział w poranku „Siódma-Dziewiąta” Dariusz Łazar, dyrektor projektu Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Realizujemy projekt w ramach programu operacyjnego «Polska Cyfrowa», którego głównym elementem jest ogromny system informatyczny i szereg działań wspierających ten system i jego upowszechnienie. W ramach tego systemu powstaną narzędzia, które umożliwią wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządu terytorialnego” – zapowiadał dyrektor projektu.

„W tej chwili system jest w fazie testów, przewidujemy, że zostanie uruchomiony w miesiącu lipcu” – informował Łazar.

„Osoba niepełnosprawna powinna być wyposażona w komputer i dostęp do Internetu, bo to jest kluczowe narzędzie do tego, by móc elektronicznie złożyć wniosek. Zadbaliśmy także o osoby wykluczone z cyfryzacji: zamierzamy rozdystrybuować 1500 tabletów i wyposażyć pracowników socjalnych, którzy mają najbliższy kontakt z osobami niepełnosprawnymi, by mogli oni dotrzeć do tych osób całkowicie wykluczonych” – mówił gość Jarosława Wydry.

back to top