Monika Przybysz: Pełna ewangelizacja odbywa się wtedy, kiedy głosimy cały kerygmat

Monika Przybysz: Pełna ewangelizacja odbywa się wtedy, kiedy głosimy cały kerygmat

„Podkreślam, że pełna ewangelizacja, a właściwie preewangelizacja, czyli zachęcenie do pełnego spotkania z Chrystusem, odbywa się wtedy, kiedy głosimy cały kerygmat, to znaczy nie tylko «Bóg cię kocha, Bóg cię kocha», czy krótki mem, tylko wtedy, gdy na danym kanale, czy koncie rzeczywiście mówi się o pełnym kerygmacie, co zawsze powinno kończyć się zaproszeniem do wspólnoty realnej Kościoła” – powiedziała w poranku „Siódma-Dziewiąta” dr hab. Monika Przybysz z Wydziału Teologicznego UKSW.

„Osoba świecka zwykle jednak nie podlega bezpośrednio swojego przełożonemu (…), widzę lekką swobodę tych osób, które są osobami świeckimi, tzn. nie będą od razu zawieszone w czynnościach. Osoba świecka być może trochę łatwiej komunikuje się, ponieważ używa języka, którym komunikują się dzisiejsi ludzie” – opowiadała o ewangelizowaniu przez osoby świeckie rozmówczyni Marcina Fijołka.

„Czasem te listy są czytane, więc sam przekaz czasem już nas nuży, ponadto są przygotowywane przez grupy” – mówiła dr hab. Monika Przybysz o „hermetyczności” listów pasterskich czytanych wiernym.

„Dzisiejszy człowiek musi mieć coś radykalnie emocjonującego, trzeba zawsze mówić o jednej rzeczy. Wystarczy, że ta homilia będzie głoszona codziennie, po 365 dniach będziemy mieli wyłożone 365 elementów wiary. Druga kwestia to przygotować się do tej homilii” – mówiła profesor.

back to top