Marek Grabowski: Rodziny to armia wyborców, która chce wiedzieć, czego oczekiwać od kandydatów

Marek Grabowski: Rodziny to armia wyborców, która chce wiedzieć, czego oczekiwać od kandydatów

„Ona [agenda rodzinna] zaistniała w przestrzeni publicznej, bo samorząd to nie są tylko inwestycje takie stricte infrastrukturalne, ale to też coś więcej. Chcemy, aby pamiętać o rodzinach tym bardziej, że mamy w Polsce blisko 10 milionów rodzin, ponad 20 mln osób żyje w małżeństwach z dziećmi, to jest armia wyborców, ta armia chce wiedzieć, co tak naprawdę mogą od kandydatów dostać i czego mogą oczekiwać” – powiedział w poranku „Siódma-Dziewiąta” Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Marek Grabowski opowiadał o manifeście rodzin i ankiecie skierowanej do samorządowców, która ma sprawdzić przede wszystkim jaki jest stosunek kandydatów do kwestii istotnych z punktu widzenia rodzin: „Manifest rodzin zawiera 3 zasadnicze postulaty środowisk prorodzinnych: po pierwsze myślimy o tym, by w większym stopniu afirmować małżeństwo i rodzinę, wdrażać pewne rozwiązania, które promują kulturę rodzinną, czy wspierać na rzecz małżeństwa i rodziny. Kolejna rzecz to wzmocnienie rodzin przede wszystkim poprzez konstruowanie systemu wsparcia dla młodych małżeństw, np. w obszarze budownictwa czy finansowanie projektów skierowanych do rodziców na temat budowania relacji w związku i wychowania dzieci. Trzeci obszar to ochrona rodziny przed zagrożeniami. Przede wszystkim chodzi o wdrażanie rozwiązań profilaktyki rodzinnej czy zastopowanie programów o antyrodzinnym charakterze ideologicznym”.

Zachęcamy do odsłuchania całej rozmowy i odwiedzenia strony www.manisfestrodzin.pl.

back to top