Ks. P. Rytel-Andrianik: Badania nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego osób nieletnich wśród duchownych zakończą się być może w połowie 2019 r.

Ks. P. Rytel-Andrianik: Badania nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego osób nieletnich wśród duchownych zakończą się być może w połowie 2019 r.

„Tak jak zostało to powiedziane niedawno chociażby przez ojca Adama Żaka, w związku z tym, że to [badania nad skalą zjawiska wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez niektórych duchownych] wymaga czasu, to najprawdopodobniej w pierwszej połowie przyszłego roku te badania zostaną ukończone” – powiedział w poranku „Siódma-Dziewiąta” ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Rzecznik KEP odniósł się do ostatniego zebrania KEP, w czasie którego biskupi przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez niektórych duchownych: „W poprzednim komunikacie z Płocka było napisane, że są zbierane te dane, to było we wrześniu, a żeby poznać skalę to badania naukowe potrzebują czasu. Te informacje są zbierane teraz w skali ogólnopolskiej i następne będą badane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który specjalizuje się w danych statystycznych. Oprócz danych statystycznych jest też bardzo ważne stanowisko KEP, ponieważ jest to stanowisko wszystkich księży biskupów. Tam padają bardzo mocne słowa, które chciałbym teraz zacytować: «Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych». Zaznaczają też, że Episkopat Polski od szeregu lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie tych przestępstw wśród duchownych. Ponadto w każdej diecezji, w wielu prowincjach zakonnych, został wyznaczony delegat, do którego można zgłaszać takie sytuacje dot. nadużyć. Księża biskupi podkreślają też, że kwestia nadużyć zdarza się w różnych środowiskach, w rodzinach, ale kiedy zdarza się wśród duchownych to szczególnie boli duchownych ”.

Gość poranka opowiedział także o kończących się rekolekcjach księży biskupów na Jasnej Górze, które poprowadził ojciec Ernest Siekierka OFM: „To były bardzo radosne rekolekcje, które pokazały tego franciszkańskiego ducha, ducha radości, ducha Ewangelii”.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA