Joanna Krupska: Jako Związek Dużych Rodzin widzimy dużą potrzebę działania w zakresie wzmacniania rodzin

Joanna Krupska: Jako Związek Dużych Rodzin widzimy dużą potrzebę działania w zakresie wzmacniania rodzin

„Centrum Rozwoju Rodziny to grupa trenerów, psychologów, można powiedzieć zespół, który prowadzi przede wszystkim działalność profilaktyczną, różne warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych, ale także relacji małżeńskich, w parach, również warsztaty dla nauczycieli, też o tematyce wychowawczej. Mamy w swoim repertuarze także propozycje dla młodzieży. Jako Związek Dużych Rodzin widzimy dużą potrzebę działania w tym zakresie wzmacniania rodzin, pomagania im w tym, żeby bardzo satysfakcjonująco rozwiązywały swoje problemy, konflikty, kryzysy czy trudności wychowawcze” – mówiła w poranku „Siódma 9” Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. W rozmowie z Jarosławem Wydrą opowiedziała o Centrum Rozwoju Rodziny i działaniach Związku Dużych Rodzin.

„Mamy zrozumienie problematyki dużej rodziny. Ona ma swoją specyfikę. To nie jest praca z jednym, dwojgiem dzieci, w rodzinie wychowuje się tych dzieci kilkoro, więc jest większe zagęszczenie relacji, większa intensywność, więcej interakcji między rodzeństwem. Jesteśmy trochę nastawieni na taką problematykę związaną z ta formą rodziny, bo często sami warsztatowcy czy psychologowie są osobami wielodzietnymi, więc mają z doświadczenia większą wiedzę, ale nie nastawiamy się tylko na działalność wśród rodzin wielodzietnych. Jesteśmy dla wszystkich” – tłumaczyła prezes.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top