Dr Krzysztof Kawęcki: Poprzez Chrześcijański Kongres Społeczny chcemy pokazać zagrożenie wynikające ze strony ideologii skrajnie lewicowej

Dr Krzysztof Kawęcki: Poprzez Chrześcijański Kongres Społeczny chcemy pokazać zagrożenie wynikające ze strony ideologii skrajnie lewicowej

„Chrześcijański Kongres Społeczny to już szósty kongres. Początek to rok 2015, to inicjatywa posła Parlamentu Europejskiego – Marka Jurka, która grupuje liderów różnych środowisk, przede wszystkim katolickich, chrześcijańskich, zresztą nie tylko z Polski. Ten Kongres, który będzie jutro, w sobotę 8 grudnia w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego i tytuł tego kongresu, jego przesłanie, to: «Polska przeciwko rewolucji». Chcemy pokazać zagrożenia wynikające ze strony ideologii skrajnie lewicowej, także realizowane przez instytucje unijne. Z drugiej strony chcemy zaprezentować program pozytywny, chociażby projekt Konwencji Praw Rodziny, który opracował, którego promotorem jest Marek Jurek i Prawica Rzeczpospolitej. Generalnie chcemy przypomnieć o społecznych powinnościach wynikających z chrześcijańskich zobowiązań” – powiedział w poranku „Siódma-Dziewiąta” dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

„Chcemy przypomnieć, że obowiązkiem polityka chrześcijańskiego jest realizacja tego, co nazywamy społecznym nauczaniem Kościoła” – podkreślał polityk.

„Chcemy powiedzieć, że są pewne wartości, które są niepodważalne, wynikające z zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a zatem wiara, zasady społecznego nauczania Kościoła, rodzina, edukacja, prawa rodziców do wychowania swoich dzieci i kształcenia zgodnie z wyznawanym systemem wartości” – akcentował prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

„Apelujemy o przyjęcie przez polski rząd Konwencji Praw Rodziny” – apelował gość Karola Gaca.

Zachęcamy do odsłuchania całej rozmowy.

back to top