Paweł Lisiecki: Ciężko wyrokować, kto mógłby zastąpić przewodniczącego Patryka Jakiego w Komisji Weryfikacyjnej

Paweł Lisiecki: Ciężko wyrokować, kto mógłby zastąpić przewodniczącego Patryka Jakiego w Komisji Weryfikacyjnej

„Życzę przewodniczącemu Jakiemu jak najlepiej. Chciałbym, aby Komisja pracowała tak, aby mogła wykorzystywać swoje możliwości. W tym momencie ciężko wyrokować, kto mógłby zastąpić przewodniczącego Patryka Jakiego. Przewodniczący Jaki nadał Komisji pewnego rodzaju charakter. Osoby przychodzą i odchodzą. Pamiętajmy, że nie ma osób niezastąpionych, a życie przynosi rożne niespodzianki” – powiedział w poranku „Siódma 9” Paweł Lisiecki, komentując ewentualne zmiany, które mogą zajść w składzie Komisji Weryfikacyjnej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z Piotrem Otrębskim poseł Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in o karcie LGBT+.

Poseł Lisiecki skomentował też dołączenie do Komisji Reprywatyzacyjnej Sławomira Potapowicza, który z ramienia Nowoczesnej zastąpił Pawła Rabieja:

„Bardzo zastanawiające jest w tym momencie zachowanie wiceprezydenta Pawła Rabieja, który rzeczywiście w momencie, gdy był w Komisji Weryfikacyjnej, głosował za przyznaniem odszkodowań i zadośćuczynień. Teraz, gdy Komisja lub lokatorzy dopytują się o to, czy poprze on, żeby miasto wycofało się z zaskarżania tych decyzji i doprowadziło do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, mamy wrażenie pewnego rodzaju uniku, a nawet zmiany zdania w tej kwestii. To jest bardzo dziwne. Oznaczałoby to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

Zapytany przez Piotra Otrębskiego, kiedy zostanie przyjęta nowelizacja ustawy o Komisji Reprywatyzacyjnej, stwierdził:

„Wiem, że trwają analizy dot. tej ustawy. Minister Jaki monituje sprawę. Nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie zostanie podjęta ta nowelizacja. Sam oczekuję na nią z niecierpliwością”.

„Najważniejsze zapisy tej ustawy będą dawały możliwości organom samorządowym odmówienia zwrotów w naturze w przypadku, gdy mamy do czynienia z budynkiem zamieszkałym” – dodał poseł PiS.

W rozmowie poruszony został też wątek tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej: „Najwidoczniej kierownictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zdecydowało, aby nie wychodzić z tym projektem. Stąd też projekty powodujące, że drobnymi krokami będziemy dochodzić do tego, do czego miałaby doprowadzić duża ustawa. Część tych zapisów dotyczy między innymi tego, aby można było nie zwracać w naturze nieruchomości objętych roszczeniami tam, gdzie mieszkają lokatorzy” – zauważył Paweł Lisiecki. 

„Nie ma co ukrywać, że sytuacja międzynarodowa wpływa na to, co się dzieje w Polsce. Środowiska w USA, środowiska żydowskie lobbują za tym, żebyśmy ujęli te środowiska w planach dot np. wypłaty odszkodowań. Jasno trzeba mówić, że jeśli za daną nieruchomość zostały wypłacone odszkodowania w ramach indemnizacyjnych, to nie ma tutaj mowy o żadnych odszkodowaniach” – dodał poseł.

Pod koniec rozmowy poruszony został też temat Karty LGBT +:

„Dla mnie fakt, że m.st. Warszawa próbuje ingerować w system edukacji, to skandal. Warszawa w deklaracji LGBT+ powołuje się na wytyczne WHO. Od tego, jak mają być wychowywane moje dzieci, jestem ja jako rodzic, nie ja, polityk, ale ja, rodzic. Największym błędem ze strony warszawskiego ratusza (…) jest to, że kompletnie nie skonsultowano tego z rodzicami, których dzieci wysyłane są do przedszkoli i szkół” – zauważył gość poranka „Siódma 9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top