Kazimierz Przeszowski: Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

Kazimierz Przeszowski: Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

„Przede wszystkim przekaz świata wartości jest kompetencją rodziców, która jest zagwarantowana w Konstytucji RP. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i mają prawo żądać też wsparcia od organów władzy publicznej w ochronie ich dzieci przed demoralizacją. Demoralizacja to burzenie systemu wartości, burzenie systemu moralnego. (...) Nie jest to kompetencja szkoły ani tym bardziej samorządu, aby deptać sferę, która jest wyłączną sferą dla rodziców” – powiedział w poranku „Siódma 9” Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny. W rozmowie z Jarosławem Wydrą mówił o proteście rodziców przeciwko wprowadzeniu Karty LGBT+.

„Wiemy z doświadczeń, że organizacje LGBT+ od bardzo dawna penetrują warszawskie szkoły. Standard postępowania jest taki, że pomija się zgodę rad rodziców i przedstawia materiały, które na pierwszy rzut oka uznalibyśmy za materiały pozytywne. Nie informuje się rodziców i kadry nauczycielskiej, co będzie prezentowane. Instytut Ordo Iuris przeprowadził badanie, z którego wynika, że w kilkuset przypadkach dochodziło do naruszeń rzeczywistego wyrażenia zgody przez rodziców, do nierzetelności w informowaniu o tym, co będzie prezentowane, a przede wszystkim wszystkie te organizacje odmówiły przekazania materiałów, które prezentowały dzieciom” – powiedział Kazimierz Przeszowski.

„Niebezpieczny jest fakt, że szereg organizacji LGBT+ będzie finansowany ze środków budżetu miasta. Powołane zostanie centrum, które będzie monitorowało i zgłaszało wszelkie zachowania mogące mieć znamiona przestępstwa z nienawiści. W szkołach będą tzw. latarnicy, którzy w szkołach będą sprawdzali, czy nauczyciele i dyrektorzy odpowiednio promują wspomniane zjawiska” – zauważył rozmówca Jarosława Wydry.

Protest rodziców odbędzie się 18 marca o godz. 16 na pl. Bankowym w Warszawie. 

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top