Krzysztof Kawęcki: Konwencja Stambulska pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom lewicowym realizację ich haseł

Krzysztof Kawęcki: Konwencja Stambulska pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom lewicowym realizację ich haseł

„Przede wszystkim Konwencja Stambulska redefiniuje pojęcie rodziny. Pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom politycznego ruchu homoseksualnego i skrajnej lewicy realizację ich haseł. To jest niestety próba legalizacji tych postulatów. Chociażby kwestie definiowania rodziny i religii jako źródła przemocy powodują stwarzanie pewnej furtki, pewnej możliwości nadinterpretacji np. przez samorządy. Wyrazem tego jest chociażby obecna sytuacja w Warszawie” – powiedział w poranku „Siódma 9” dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. W rozmowie z Jarosławem Wydrą mówił on m.in o zawiązanym przez Prawicę RP nowym sojuszu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dr Krzysztof Kawęcki podsumował niedawno zawiązany sojusz przedwyborczy Prawicy Rzeczypospolitej z Ruchem Prawdziwa Europa i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin:

„Sensem istnienia Prawicy RP jest działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej, stąd ten wybór wydaje się być naturalny. To porozumienie nie jest jeszcze zamknięte. Te trzy ugrupowania tworzą trzon sojuszu sił chrześcijańskich i patriotycznych”.

Zapytany przez Jarosława Wydrę o to, czy istnieje jeszcze szansa na dołączenie do tego sojuszu ugrupowania Kukiz ‘15, odpowiedział:

„Prawica RP prowadziła i prowadzi rozmowy z różnymi środowiskami. Została skierowana do Prawicy RP oferta ze strony ruchu Kukiz’15, która została uznana przez Marka Jurka za niewystarczającą. Chodziło m.in o odrzucenie przez ruch Kukiz‘15 w nazwie tego drugiego członu «Europa ojczyzn». To nie chodzi tylko o kwestie nazewnictwa komitetu wyborczego, ale to pojęcie «Europa ojczyzn» definiuje też nasze zaangażowanie. Ruch Kukiz'15 to ugrupowanie, które na forum europejskim pewnie dokonałoby trochę innych  wyborów ideowych, związanych bardziej z Ruchem Pięciu Gwiazd. Wydaje się, że porozumienie tych dwóch ugrupowań jest nierealne”.

„Marek Jurek podjął się misji stworzenia szerokiego obozu republikańskiego, w którym również ruch Kukiz 15 i Prawica RP by uczestniczyły. Z różnych powodów to się nie udało. Ta misja zakończyła się niepowodzeniem ponieważ partnerzy, którzy mieli przyłączyć się do tej inicjatywy nie wykazali większego zainteresowania. (...) Współpraca z posłem Markiem Jakubiakiem to była inicjatywa, w której Marek Jurek wspólnie z nim nawoływali do stworzenia szerszego porozumienia. Była tu brana pod uwagę też inicjatywa prof. Gwiazdowskiego czy prof. Mirosława Piotrowskiego. Ta idea niestety się nie ziściła. Marek Jakubiak wybrał kierunek porozumienia z Konfederacją” – powiedział dr Krzysztof Kawęcki.

Prezes Prawicy RP opowiedział też o powodach braku współpracy z Prawem i Sprawiedliwością:

„To jest kwestia pewnej przeszłości. Prawica RP zawarła, jako pierwsze ugrupowanie prawicowe, porozumienie z PiS w 2012 roku, jeszcze zanim doszło do porozumienia Prawa i Sprawiedliwości z panem Gowinem i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Porozumienie zostało złamane przez PiS. Zabrakło szacunku dla mniejszego ugrupowania. Tzw. polityka zjadania przystawek wzięła górę. Trzeba mieć świadomość, że w Polsce jest miejsce dla formacji na prawo od PiS-u, która może współpracować z PiS-em. PiS nie jest w stanie zagospodarować całej sceny politycznej centrum i prawicy. Mamy do czynienia z instrumentalizacją haseł wyrażanych przez chrześcijańską opinię publiczną, czego przykładem jest np. brak należytej walki z marksizmem kulturowym. Poza słowami PiS niewiele w tej materii robi”. 

Dr Kawęcki wypowiedział się na temat Konwencji Stambulskiej i Karty LGBT plus:

„Przede wszystkim Konwencja Stambulska redefiniuje pojęcie rodziny. Pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom politycznego ruchu homoseksualnego i skrajnej lewicy realizację ich haseł. To jest niestety próba legalizacji tych postulatów. Chociażby kwestie definiowania rodziny i religii jako źródła przemocy powodują stwarzanie pewnej furtki, pewnej możliwości nadinterpretacji np. przez samorządy. Wyrazem tego jest chociażby obecna sytuacja w Warszawie”.

„Marek Jurek, który podniósł problem Konwencji Stambulskiej w wymiarze międzynarodowym, zaproponował konkretne pozytywne rozwiązania, takie jak np. przyjęcie Karty Praw Rodziny. Warto dodać, że jeszcze kilka państw z Europy Środkowo-Wschodniej nie ratyfikowało Konwencji Stambulskiej. Polska powinna dać przykład” – powiedział dr Kawęcki.

„Konwencja została ratyfikowana w kwietniu 2015 r. Zaniechanie ze strony PiS wynika z przyjęcia pewnej koncepcji politycznej. Pewne kwestie, np. ochrona życia, to są tematy dla PiS niewygodne, które mogą spowodować w ich przekonaniu odwrócenie pewnych trendów wyborczych. Są to tematy, które obciążają wizerunkowo te ugrupowania, które te hasła podnoszą. Ugrupowania, które chcą podnosić kwestie szeroko rozumianej obrony cywilizacji chrześcijańskiej, są po prostu wykluczane z dyskursu politycznego” – zauważył prezes Prawicy RP.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top