Krzysztof Michałkiewicz: Cieszymy się, że kondycja budżetu daje możliwość wprowadzenia 500+ od pierwszego dziecka

Krzysztof Michałkiewicz: Cieszymy się, że kondycja budżetu daje możliwość wprowadzenia 500+ od pierwszego dziecka

„Od początku analizowaliśmy, czy faktycznie koszt sprawdzania wszystkich tych, którzy mieli pierwsze dziecko, czy spełniają kryterium dochodowe, czy jest potrzebny, czy nie lepiej by było rozszerzyć 500+ na wszystkie dzieci. Cieszymy się, że kondycja budżetu daje taką możliwość i jesteśmy przekonani, że to dobre dla polskich rodzin. Wszystkie rodziny ponoszą wysokie koszty wychowania dzieci, a wychowują nie tylko dla siebie, ale także dla społeczeństwa. (...) Teraz przy 500+ każde dziecko niepełnosprawne będzie mogło korzystać z tego świadczenia i to też jest dobra wiadomość” – powiedział w poranku „Siódma 9” Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem opowiadał o projektach Ministerstwa.

„Dla mnie osobiście spadek dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie był najważniejszy, bo uważałem, że wstydem dla Polski jest to, że to właśnie rodziny wielodzietne były najbardziej zagrożone ubóstwem. (...) Jeśli chodzi o efekt demograficzny, to jest on trudny do monitorowania, ponieważ spadła w sposób wyraźny liczba kobiet w wieku rozrodczym. To powoduje, że tych dzieci rodzi się mniej niż rok czy dwa lata temu. Natomiast nie wiemy, ile by się rodziło, gdyby 500+ nie istniało (...). Warto podkreślić, że nasze ministerstwo po raz pierwszy w historii zmieniło nazwę na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polityka rodzinna jest teraz naszym wyróżnikiem” – powiedział minister.

W rozmowie poranka została też poruszona kwestia wolnych niedziel.

„Monitorujemy i przyglądamy się, jak wdrażanie tych wolnych niedziel jest odbierane, jakie efekty przynosi. Uważamy, że ciągle jest jeszcze jest za wcześnie, żeby ocenić, jak ta reforma wpłynęła na gospodarkę i życie codzienne Polaków” – powiedział wiceminister.

Odniósł się też do pomocy państwa polskiego dla osób niepełnosprawnych:

„Od 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i w tej chwili pracujemy intensywnie nad tym, żeby plan działań uruchomić. Pierwszy program – opieka nad osobami niepełnosprawnymi – już funkcjonuje. Do 29 marca zbieramy wnioski od gmin, które chcą wejść w ten program, które chcą skorzystać z dofinansowania do usług, które będą świadczyć osobom niepełnosprawnym (...) Chcemy, żeby opiekunowie osób niepełnosprawnych mieli szansę, jeżeli potrzebują wyjść na kilka godzin, na takie zastępstwo. Chcemy, żeby były miejsca, gdzie mogą zostawić osobę niepełnosprawną na tydzień, dwa ze względu na przykład na pobyt w szpitalu lub z innego powodu.(...) Chcemy także wprowadzić wsparcie psychologiczne i szkoleniowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych, bo to bardzo odpowiedzialna i obciążająca forma aktywności” – powiedział rozmówca Marcina Fijołka.

„Pracujemy nad programami związanymi z pakietem «Mój dom», tam są np. budynki bez barier. Okazuje się, że budynków, gdzie nie ma wind i podjazdów, ciągle w Polsce jest ogromna ilość. Koszty tego przedsięwzięcia są ogromne. Rozmawiamy z Bankiem Gospodarki Krajowej o tym, czy tego programu wspólnie nie zrealizować. Wiemy, że to jest potrzeba z tego względu, że wiele osób starszych, osób niepełnosprawnych, osoby z małymi dziećmi, często mają problemy, żeby opuścić swoje mieszkanie, jeśli nie ma tam windy. Schody są często barierą nie do pokonania” – dodał minister Michałkiewicz.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top