Jarosław Zieliński: W tym roku program wsparcia państwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ma rekordowy wymiar

Jarosław Zieliński: W tym roku program wsparcia państwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ma rekordowy wymiar

„W tym roku program wsparcia państwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ma rekordowy wymiar. Chcemy zakupić 480 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem. (...) Strażacy są najbardziej wielofunkcyjną służbą. W roku 2018 wyjeżdżali do akcji ponad 500 tysięcy razy. Program zakupu tak dużej liczby sprzętu dla też służby to inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich” – powiedział w poranku „Siódma 9” Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W rozmowie z Jarosławem Wydrą mówił o m.in. ostatnich działaniach ministerstwa, strajku nauczycieli i bezpieczeństwie energetycznym Polski.

„Państwo musi zrobić wszystko, żeby młodym ludziom umożliwić zdanie matury. Dlatego rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów, które to umożliwią. Jeśli w jakiejś szkole nauczyciele nie dokonają klasyfikacji uczniów, to zrobi to dyrektor, a jeśli on z jakichś powodów nie będzie chciał tego uczynić, to zrobi to organ prowadzący – przeważnie jest to samorząd. Egzaminy maturalne są egzaminami zewnętrznymi, więc oceniać je będą członkowie komisji egzaminacyjnych. Matury przebiegną tak, jak to być powinno” – mówił gość poranka, komentując strajk nauczycieli i działania rządu mające umożliwić młodym ludziom przystąpienie do egzaminów.

Minister Zieliński odniósł się do ostatnich doniesień brytyjskiej prasy, która informowała o tym, że działająca w Polsce Fundacja Otwarty Dialog jest elementem rosyjskiej agentury.

„Zapytałem kiedyś o finansowanie protestów takich jak te, które były organizowane przez Komitet Obrony Demokracji. (...) Dzisiaj to pytanie nabiera nowej aktualności. Od pewnego czasu, kiedy fundacja Otwarty Dialog została wzięta pod lupę legalności działania i finansowania, środowisko KOD-u jest wyraźnie słabsze. To powinno dać do myślenia” – powiedział.

Wiceminister odniósł się także do tematu rozbudowy gazoportu w Świnoujściu.

„Zawsze jako Prawo i Sprawiedliwości mówiliśmy o konieczności dywersyfikacji dostaw energii, w tym dostaw gazu. Mówiliśmy też o konieczności uniezależnienia się od Rosji, ponieważ gaz rosyjski jest drogi i uzależnia nas i znaczną część Europy od decyzji rosyjskich, a jak wiemy, decyzje gospodarcze są tam bardzo ściśle powiązane z decyzjami politycznymi” – powiedział gość poranka.

„Rozbudowa terminala gazowego w Świnoujściu jest nam bardzo potrzebna. Budowa tego terminala dała możliwość dostarczania drogą morską gazu do gazoportu i następnie rozprowadzania go do rożnych miejsc w Polsce i Europie. (…) Dzisiaj mamy wielki program gazyfikacji Polski. Proces gazyfikacji można porównać, i to nie będzie przesada, do procesu elektryfikacji, który dokonywał się w Polsce po II wojnie światowej” – stwierdził Zieliński.

Pod koniec dzisiejszej rozmowy poruszony został temat modernizacji Ochotniczej Straży Pożarnej.

„W tym roku program wsparcia państwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ma rekordowy wymiar. Chcemy zakupić 480 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem. Środki na ten cel [360 mln. zł] pochodzą z rożnych źródeł, m.in. od gmin, Narodowych i Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska czy też od MSWiA i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej” – powiedział minister Zieliński.

„Strażacy są najbardziej wielofunkcyjną służbą. W roku 2018 wyjeżdżali do akcji ponad 500 tysięcy razy. Program zakupu tak dużej liczby sprzętu dla też służby to inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich” – dodał na koniec Jarosław Zieliński.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA