Andrzej Duda: Relacje z Ukrainą muszą się opierać na prawdzie historycznej [VIDEO]

Andrzej Duda: Relacje z Ukrainą muszą się opierać na prawdzie historycznej [VIDEO]

Prezydent był pytany o zablokowanie przez Ukraińców prac ekshumacyjnych na Wołyniu oraz relacje na linii Warszawa – Kijów. Jak Andrzej Duda ocenia ostatnie blokady prac poszukiwawczych polskich bohaterów? „Źle, bardzo źle oceniam i bardzo mnie to niepokoi. Niepokoi mnie także to, że wysoko postawieni urzędnicy we władzach Ukrainy pozwalają sobie na wypowiedzi, które w dobrosąsiedzkich stosunkach absolutnie nie powinny mieć miejsca. Ja podtrzymuję to, co mówiłem, dla mnie prawda w relacjach między narodami ma znaczenie fundamentalne i te relacje muszą się opierać na prawdzie, bo inaczej one nigdy nie będą dobre. Trzeba nad tym pracować, ale nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że kwestionowana jest prawda historyczna. To, że ta prawda jest negowana bardzo często przez niektórych obywateli Ukrainy czy też niestety przez także niektórych przedstawicieli władz, Ukrainy jest czymś, czego my jako Polacy zaakceptować nie możemy i ja jako prezydent Rzeczypospolitej tego nie akceptuję” – stwierdził gość poranka „Siódma – Dziewiąta”.

Jak mówił Andrzej Duda, relacje z Ukrainą są bardzo trudne. „Jak prawda historyczna będzie uznana i wyświetlona, to będziemy mogli mówić o przebaczeniu, bo będzie rzeczywiste”.

Co dalej ze stosunkami Warszawa – Kijów? „Oczywiście bardzo bym chciał, żeby stosunki polsko-ukraińskie na tym szczeblu państwowym układały się jak najlepiej. O tych międzyludzkich już nie wspomnę. Natomiast trzeba nad tym pracować. Ale my nie możemy też przechodzić obojętnie nad sytuacjami, w których historia jest zakłamywana i w których negowana jest prawda historyczna. Nie możemy tego omijać, bo ktoś powie: «Ach, przyszłość się liczy, przyszłość», ale przyszłość nie może abstrahować całkowicie od tego, co było i nie może całkowicie abstrahować od historii i czasem ta przyszłość, nawet jeżeli były te tragiczne wydarzenia, może być dobrze budowana tylko wtedy, kiedy padnie to zdanie: «Przebaczcie» i kiedy padnie to zdanie: «Dobrze, przebaczamy, bo chcemy, żebyśmy te stosunki układali inaczej niż było przed dziesięcioleciami, niż było to między naszymi dziadkami, bo chcemy dzisiaj budować inną Europę, inną rzeczywistość i będziemy czynili wszystko, żeby te relacje były jak najlepsze». Ale to musi wybrzmieć” – stwierdził prezydent.

Jak dodał rozmówca Anny Skiepko i Piotra Otrębskiego, zaplanowana na grudzień wizyta w Kijowie jest ściśle połączona z wojną na wschodniej Ukrainie. „Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Dlatego wspieramy europejską politykę sankcji, deklarujemy wsparcie dla Ukrainy. Kiedy mówiłem o budowie polskiej pozycji międzynarodowej, to miałem na myśli między innymi zasiadanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Kwestia pokoju na Ukrainie będzie tam omawiana i jako prezydent muszę patrzeć na sprawy Ukrainy również z tego punktu widzenia. Ta misja jest niezwykle ważna i trzeba na nią patrzeć wieloaspektowo” – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

back to top