Marcin Przeciszewski: Celem „Motu Proprio” papieża Franciszka jest maksymalne dobro dzieci i młodzieży

Marcin Przeciszewski: Celem „Motu Proprio” papieża Franciszka jest maksymalne dobro dzieci i młodzieży

„Celem «Motu Proprio», czyli dokumentu prawnego obowiązującego cały Kościół powszechny, jest maksymalne dobro dzieci i młodzieży. Chodzi o to, żeby Kościół był absolutnie bezpieczną instytucją, do której spokojnie możemy posłać dzieci i młodzież. Chodzi też o to, żeby ofiary pedofilii w Kościele otrzymały należytą pomoc” – powiedział w poranku Siódma 9 Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. W rozmowie z Karolem Gacem przedstawiał założenia nowego papieskiego dokumentu.

Papież Franciszek ogłosił dokument „Motu Proprio” zatytułowany „Wy jesteście światłem świata”, w którym ustanowił nowe normy dotyczące walki z pedofilią w Kościele. W dokumencie ogłosił nowe procedury ws. zgłaszania przypadków molestowania i przemocy seksualnej oraz rozliczania biskupów z ich działań. Dokument wejdzie w życie 1 czerwca i będzie obowiązywał w całym Kościele.

„Papież Franciszek przeprowadził kodyfikację istniejącego prawa, czyli ogłasza prawo dot. walki z przestępstwami, jakie zdarzały i zdarzają się w Kościele. Robi to, bo jak dotąd pewne kościoły lokalne wdrażały rygorystyczne normy wytyczne Stolicy Apostolskiej, a pewne były od tego daleko. Jest to zebranie wszystkich wytycznych dotyczących tego, jak Kościół ma się zachowywać wobec ofiar, jak przyjmować zgłoszenia, jak pomagać ofiarom i jak karać sprawców” – powiedział prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

„Wszystkie normy, o których w Polsce słyszeliśmy od kilku lat, zostają podniesione na poziom stanowionego przez papieża uniwersalnego prawa. Dla wszystkich w Kościele jest jasne, co Kościół i poszczególne jego struktury, powinien robić w przypadku wykrycia przestępstwa” – dodał rozmówca Karola Gaca.

„Nowością są normy dot. postępowania wobec wyższych przełożonych kościelnych. Jeżeli pojawi się sytuacja że np. biskup zostanie oskarżony o dokonanie przestępstwa na tym tle, bądź nie wykona swoich obowiązków jakie nakłada na niego Kościół, to może być wszczęte specjalne postępowanie rozliczające go z jego działalności” – stwierdził Marcin Przeciszewski.

Według gościa poranka „Siódma 9” dokument napisany przez papieża Franciszka jest potrzebny. „Dobrze, że papież takie normy wprowadza. Celem «Motu Proprio», czyli dokumentu prawnego obowiązującego cały Kościół powszechny, jest maksymalne dobro dzieci i młodzieży. Chodzi o to, żeby Kościół był absolutnie bezpieczną instytucją, do której spokojnie możemy posłać dzieci i młodzież. Chodzi też o to, żeby ofiary otrzymały należytą pomoc” – powiedział prezes KAI.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

 

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA