Leszek Rysak w rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka

Leszek Rysak w rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka

„Grzegorz Przemyk zginął m.in przez to, że był synem Barbary Sadowskiej, poetki i działaczki opozycyjnej. Przemyk był młodym człowiekiem zaangażowanym w działania opozycyjne. Jego postać dawała ogromną nadzieję, zapowiadał się na jednego z najlepszych bardów. Porównywany był do Grzegorza Wojaczka” – powiedział w poranku „Siódma 9” Leszek Rysak (UKSW, Radio Warszawa). W rozmowie z Piotrem Otrębskim mówił o okolicznościach śmierci Grzegorza Przemyka.

„Grzegorz Przemyk został zatrzymany przez policję na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Na komisariacie MO przy ulicy Jezuickiej został śmiertelnie pobity. Odbyło się to zgodnie z zaleceniami ówczesnego dyżurnego milicji” – powiedział Leszek Rysak.

Historyk opowiedział, jak później potoczyły się losy oprawców młodego opozycjonisty.

„Dyżurny komisariatu na Jezuickiej, ówczesny sierżant MO, został prawomocnie skazany w 1997 roku. W 1999 roku Sąd Najwyższy uprawomocnił ten wyrok, ale skazany nigdy nie odsiedział swojej kary. Natychmiast pojawiła się bowiem opinia psychologa, mówiąca o tym, że w związku z wyrokiem, nastąpiły zmiany w psychice skazanego, które uniemożliwiają osadzenie go w więzieniu. Za próbę zniszczenia akt dotyczących śledztwa miał natomiast odpowiadać inny pracownik MO - Kazimierz Otłowski. Sąd ostatecznie go uniewinnił. W całą sprawę zamieszany był jeszcze jeden milicjant. W 1984 roku został uwolniony, w 1997 uniewinniony, a w 2008 r., po piątym procesie, skazany na 4 lata za śmiertelne pobicie. W 2009 roku Sąd Apelacyjny orzekł jednak, że sprawa przedawniła się w 2005 roku. Zbrodnia nie została bowiem uznana za zbrodnię komunistyczną” – powiedział Leszek Rysak.

Zapytany przez Piotra Otrębskiego o to, dlaczego Grzegorz Przemyk zginął, odpowiedział:

„Przemyk był synem Barbary Sadowskiej, poetki i działaczki opozycyjnej. Kiedy na początku maja 1983 roku Sadowska została pobita, usłyszała od milicjantów groźby dotyczące także jej syna. (...) Przemyk był młodym człowiekiem zaangażowanym w działania opozycyjne. Jego postać dawała ogromną nadzieję, zapowiadał się na jednego z najlepszych bardów. Porównywany był do Grzegorza Wojaczka” – stwierdził Leszek Rysak.

Grzegorz Przemyk zmarł 14 maja 1983 r.

W 2013 roku, w 30 rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka, Senat RP przyjął uchwałę, w której potępił sprawców i inicjatorów tego politycznego mordu. Zaapelował jednocześnie o ponowienie próby osądzenia winnych.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA