Roman Trzaskalik: W ograniczeniu handlu w niedziele trzeba brać pod uwagę nie tylko aspekt przemysłowy, ale także wartości społeczne

Roman Trzaskalik: W ograniczeniu handlu w niedziele trzeba brać pod uwagę nie tylko aspekt przemysłowy, ale także wartości społeczne

„Poza elementem typowo biznesowym, jeżeli chodzi o centra wielkoprzemysłowe, trzeba zwrócić uwagę na aspekt społeczny, wartości, które niesie ze sobą wolna niedziela i te cele, które przyświecały ustanowieniu tego prawa, mianowicie ograniczenie przewagi nie do końca konkurencyjnej tych potężnych sieci handlowych w stosunku do polskich małych przedsiębiorców, sklepikarzy. Ale jest to również kwestia odpoczynku dla ciała i dla ducha. To jest bardzo istotne, żeby zregenerować swoje siły. To jest patent nie tylko krajów katolickich, chrześcijańskich, ale myślę, że całego cywilizowanego, i nie tylko, świata” – mówił w poranku „Siódma 9” Roman Trzaskalik, prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res. W rozmowie z Jarosławem Wydrą przybliżył stanowisko stowarzyszenia dotyczące ograniczenia handlu w niedziele.

„To jest pewne, że w kampanii wyborczej ten temat powróci, dlatego że ten zakaz naruszył dosyć interesy lobby sklepów wielkoprzemysłowych, które utraciły w ubiegłym roku 0,8 proc. swoich obrotów. Jeśli przeliczymy to na miliardy, to na pewno jest to pokaźne uderzenie po kieszeni” – mówił prezes.

Zwrócił uwagę, że wolne niedziele nie mogą być rozpatrywane tylko pod kątem biznesowym.

„Poza elementem typowo biznesowym, jeżeli chodzi o centra wielkoprzemysłowe, trzeba zwrócić uwagę na aspekt społeczny, wartości, które niesie ze sobą wolna niedziela i te cele, które przyświecały ustanowieniu tego prawa, mianowicie ograniczenie przewagi nie do końca konkurencyjnej tych potężnych sieci handlowych w stosunku do polskich małych przedsiębiorców, sklepikarzy. Ale jest to również kwestia odpoczynku dla ciała i dla ducha. To jest bardzo istotne, żeby zregenerować swoje siły. To jest patent nie tylko krajów katolickich, chrześcijańskich, ale myślę, że całego cywilizowanego, i nie tylko, świata”.

Jednocześnie zaznaczył, że popieranie zakazu handlu to nie tylko kwestia światopoglądu.

„W naszym stanowisku pokazujemy konkretne dane na gruncie typowo ekonomicznym i prawnym, nie światopoglądowym. Dlatego m.in. jest istotne, że w krajach bardziej zlaicyzowanych ta niedziela jest zagwarantowana w prawie od dawna. Np. we Francji ten zakaz jest od 1906 r., chociaż niedawno został złagodzony”.

„Czy wyobrażacie sobie, państwo, żeby siebie wielkopowierzchniowe próbowały w Niemczech, w Szwajcarii, w Austrii dzisiaj lobbować, żeby niedziela była dniem handlowym? Dlaczego nikt z zagranicznych sieci tego nie robi i nie próbuje tego robić?” – pytał prezes Trzaskalik.

Odniósł się także do informacji o upadłości małych przedsiębiorstw w związku z niedzielami wolnymi od handlu.

„Te informacje, które pojawiły się, jeśli chodzi o małych przedsiębiorców zajmujących się handlem z województwa mazowieckiego w liczbie 500, proszę zestawić z ogólną liczbą przedsiębiorców, którzy parają się w Polsce handlem, których jest ponad 355 tys. Nie kwestionuję, że jest kilkuset, może nawet tysiąc czy dwa, którym akurat to nie pasuje. Jest tu polepszenie sytuacji, ale pod jednym warunkiem: że to sam właściciel bądź jego najbliższa rodzina, jeśli chce, to w niedzielę rzeczywiście może pracować. To jest ta przewaga. Być może są to te osoby, które chętnie by zarabiały, ale zatrudniając do tego celu pracowników” – tłumaczył gość poranka.

„Jeśli chodzi o skalę upadłości, nie mamy oficjalnych danych dotyczących upadłości przedsiębiorstw handlowych w roku 2018. Pojawiła się ostatnio liczba, bez podania źródła, że to jest już nawet ponad 10 tys. Wydaje się, że to liczba bardzo pokaźna, ale proszę ją zestawić z oficjalnymi danymi raportu GUS-u za rok 2017, który mówi o 3 proc. upadłości czy zamykania. 3 proc. z 355 tys. to jest ponad 10 tys. Czyli w 2017 r., kiedy niedziele były dniami handlowymi, też ponad 10 tys. małych sklepikarzy niestety podjęło decyzję o zamknięciu swoich placówek” – zaznaczył prezes.

Stanowisko stowarzyszenia Nostra Res ws. ograniczenia handlu w niedziele można znaleźć na stronie nostrares.pl.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA