Prof. Jan Szyszko na temat apelu Międzynarodowego Instytutu Badań Humanistycznych i Przyrodniczych dot. rozpoczęcia dialogu o roli Kościoła katolickiego w Polsce

Prof. Jan Szyszko na temat apelu Międzynarodowego Instytutu Badań Humanistycznych i Przyrodniczych dot. rozpoczęcia dialogu o roli Kościoła katolickiego w Polsce

„Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych wystosował apel do wszystkich organizacji naukowych, ale także i do polityków, aby rozpocząć dialog na temat roli Kościoła katolickiego w Polsce. Światowa Organizacja Naukowców wystosowała odpowiedź na zaproszenie do dialogu. Z tego powodu należy się cieszyć. Nauka i prawda powinny odgrywać w tym wszystkim ogromną rolę” – powiedział w poranku „Siódma 9” prof. Jan Szyszko. Rozmowę przeprowadził red. Jarosław Wydra.

Światowa Federacja Naukowców podkreśla, że należy wyjaśnić sprawę roli Kościoła katolickiego w jednoczącej się Europie. Stanowisko ma związek z atakami na Kościół, do których dochodzi coraz częściej, m.in podczas kampanii wyborczych. Profesor Szyszko zapytany dlaczego taką sprawą zajmują się naukowcy, a nie np. prokuratura (skoro dochodziło do obrazy uczuć religijnych), odpowiedział, że „prawo zaczyna być bardzo mocno selektywne”.

„Z tego też powodu Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych wystosował apel do wszystkich organizacji naukowych, ale także i do polityków, aby rozpocząć dialog na temat roli Kościoła katolickiego w Polsce. Światowa Organizacja Naukowców wystosowała odpowiedź na zaproszenie do dialogu. Z tego powodu należy się cieszyć. Nauka i prawda powinny odgrywać w tym wszystkim ogromną rolę” – powiedział prof. Szyszko.

Rozmówca Jarosława Wydry zapytany o to, czy jego zdaniem można rozmawiać i próbować nawiązać dialog z ludźmi ze środowisk LGBT, odpowiedział:

„Pytanie czy tym ruchom zależy na dialogu? Uważam, że brak dialogu jest wpisany w ich cel. [To środowisko] prowadzi wyrafinowaną działalność, a jego celem jest doprowadzenie do zmiany jednoczącej się Europy”.

Zdaniem gościa poranka „Siódma 9” ataki na Kościół, za którymi stoi m.in. część środków masowego przekazu, mają często na celu wyolbrzymić pewne incydenty, a całkowicie zignorować piękną, historyczną działalność ludzi związanych z Kościołem.

„To co dzieje się teraz w Polsce jest typowym przykładem tego, że ani nauka, ani etyka nie obowiązują. Każdy wie, że korzenie Europy są chrześcijańskie. Proszę zwrócić uwagę na rolę Kościoła w historii Polski. Ilu błogosławionych i świętych walczyło o to, aby Polska odzyskała niepodległość. Jej odzyskanie po 123 latach niewoli także jest zasługą ludzi Kościoła. Popatrzmy jaką rolę odegrał Kościół podczas II wojny światowej, zwróćmy uwagę jaką daninę krwi ponieśli kapłani, także po wojnie. Przykładem jest chociażby błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko” – stwierdził prof. Jan Szyszko.

„Proszę zauważyć, że w ten sam sposób rozgrywa się kwestie Puszczy Białowieskiej. Jest ona prawdziwą perłą dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Polski. Zaborcy doprowadzili do jej ruiny. Polska myśl ochrony przyrody, polska szkoła łowiectwa, polska szkoła leśna, a także miejscowa ludność odbudowała to wszystko. To było miejsce tętniące życiem i bioróżnorodnością. (...) Kręgi nie szanujące prawdy, nauki i etyki doprowadziły do tragedii po 2008 roku. Kiedy zaczęliśmy to naprawiać, dokonaliśmy pełnej inwentaryzacji i zaprosiliśmy do dialogu to przeprowadzono na nas hejt, angażując w to najpoczytniejsze tygodniki i oskarżając Polskę, że niszczy zasoby przyrodnicze dla zysku” – dodał były minister środowiska.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy i do zapoznania się z pełną treścią omówionych dokumentów.

 

Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w sprawie ataków medialnych i politycznych na Kościół katolicki w Polsce

W imieniu Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych zwracamy się do opinii publicznej świata, reprezentowanej także przez najwyższe autorytety naukowe i polityczne, z apelem o rozpoczęcie i uczestniczenie w merytorycznym dialogu na temat autentycznego wizerunku, znaczenia i misji Kościoła katolickiego w Polsce. Kościół katolicki jest instytucją szczególną, jest Ciałem Mistycznym Chrystusa, w którym Bóg udzielił bezwarunkowego pełnomocnictwa (tzw. szaliah) swoim Apostołom. Misją podstawową Kościoła jest bycie znakiem zbawienia i pierwszym sakramentem łączącym człowieka z Bogiem. Zarazem Kościół jest instytucją społeczną i kulturową, osadzoną w konkretnej przestrzeni historycznej i kulturowej. W polskich dziejach, w budowaniu polskiej tożsamości Kościół odegrał zasadniczą rolę. O sile tego związku polskości z chrześcijaństwem świadczy dobitna prawda przypominana w okresie obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski: „nie ma Polski przedchrześcijańskiej”. Z tym większym niepokojem obserwujemy nasilające się w ostatnim czasie ataki medialne i polityczne na Kościół katolicki. Stanowią one uderzenia w ogólny wizerunek Kościoła, w Jego nie tylko symbole, ale żywe Osoby, a także stanowią próby zatarcia granicy między patologią a normą, grzechem a świętością. Ponieważ stawiane tezy odwołują się przede wszystkim, bądź wyłącznie do emocji, opiniotwórcze tezy stawiane są przez ludzi nie znających Kościoła i nie będących w Kościele, proponujemy debatę, mającą na celu poważne i godne zarówno tematu, jak i osób w debacie uczestniczących podjęcie dyskusji. Dobro Kościoła, które jest deklarowane w wielu wystąpieniach, w ten sposób może zyskać swoje potwierdzenie. Osoby zainteresowane dialogiem, po przeczytaniu załączonego tekstu prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Instytutu: Ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (teologia moralna) Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz (filozofia) Prof. dr hab. Jan Szyszko (ekologia)

 

Oświadczenie Światowej Organizacji Naukowców
Światowa Organizacja Naukowców, respektując pluralizm religijny i szacunek dla obiektywnych wartości, w imię poszanowania wolności religijnej i godności osoby ludzkiej, zapoznała się z uwagą z raportem Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych, dotyczącym stanu Kościoła katolickiego w Polsce. Podziela zawarty w tym raporcie niepokój związany z działalnością usiłującą zdyskredytować istotę i misję Kościoła katolickiego. Uznając, że zarówno nauka, jak i kultura operują w opisie rzeczywistości znakiem i symbolem wyrażamy sprzeciw wobec manipulacjom, które mają charakter semantyczny i aksjologiczny. Wyrażając głębokie przekonanie, że zarówno nauka, jak i wiara pozostają w służbie Prawdy, wyrażamy zaniepokojenie próbami zakłamania rzeczywistości poprzez presje działań o charakterze ideologizacji. Świadomi tego, że każdy dyskurs, nawet kontrowersyjny, domaga się zasad etycznych - szacunku dla prawdy i osoby drugiego człowieka w sporze, domagamy się respektowania tych zasad jako elementarnej wartości społeczeństwa pluralistycznego. Zwracamy się z apelem o obiektywne, oparte na faktach - także historycznych i socjologicznych przywrócenie autentycznego wizerunku Kościoła katolickiego i szacunek dla ludzi wierzących.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA