Jan Maria Jackowski: Chcemy przełamać stereotyp polskich pracowników jako taniej siły roboczej

Jan Maria Jackowski: Chcemy przełamać stereotyp polskich pracowników jako taniej siły roboczej

„Staramy się wprowadzać politykę wyrównywania szans, chcemy przełamać stereotyp polskich pracowników jako taniej siły roboczej. Jeśli osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju gospodarczego, to również nadszedł czas na regulacje sfery płacowej” – powiedział w poranku „Siódma 9” Jan Maria Jackowski (PiS). W rozmowie z Karolem Gacem senator mówił o propozycji podwyższenia płacy minimalnej.

Na początku rozmowy senator Jackowski odniósł się do sprawy przerwania ostatniego posiedzenia Sejmu i decyzji marszałka Terleckiego o wznowieniu obrad już po październikowych wyborach parlamentarnych.

„Kadencja Parlamentu trwa do 13 listopada włącznie. Jeśli marszałek zarządził przerwę w obradach do 15 października to oznacza to, że cały czas jest jeszcze miesiąc do dokończenia kadencji. Zmianie uległ pewien zwyczaj, ale decyzja nie była złamaniem prawa” – powiedział senator.

Rozmowa dotyczyła też wniosku opozycji dot. wotum nieufności dla ministra Ziobry.

„Wiadomym jest, że ten wniosek nie uzyska bezwzględnej większości głosów (potrzeba 231 głosów). Opozycja też nie ma złudzeń i wie, że wniosek nie ma szans. Całą sytuację próbuje wykorzystać w trwającej kampanii wyborczej” – stwierdził rozmówca Karola Gaca,

W rozmowie kontynuowano wątek resortu sprawiedliwości. Senator Prawa i Sprawiedliwości ocenił aferę, po której pracę w MS stracił minister Łukasz Piebiak.

„Jest to sprawa przykra i bolesna, ale trudno wiązać prywatną działalność sędziów z ministrem Ziobro. Trudno oskarżać ministra za prywatną korespondencję osób, które co prawda były w zależności służbowej od niego, ale nie było tu mowy o działaniach związanych z zakresem ich obowiązków służbowych” – wyjaśniał Jan Maria Jackowski

Dalsza część dyskusji dotyczyła m.in. programu wyborczego partii rządzącej. Szczególną uwagę poświęcono kwestii obietnicy podwyżki płacy minimalnej.

„Staramy się wprowadzać politykę wyrównywania szans, chcemy przełamać stereotyp taniej siły roboczej. Jeśli osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju gospodarczego, to również nadszedł czas na regulacje sfery płacowej” – powiedział Jan Maria Jackowski.

Pod koniec rozmowy poruszono też wątek nowego składu Komisji Europejskiej. Nominacja Janusza Wojciechowskiego na komisarza ds. rolnictwa jest zdaniem senatora Jackowskiego sukcesem polskiego rządu.

„Z punktu widzenia naszych interesów jest to bardzo ważna teka. To ogromny sukces Polski” – powiedział gość poranka „Siódma 9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA