Prof. Jan Szyszko: Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a ekologia integralna jest nauką korzystania z zasobów przyrodniczych

Prof. Jan Szyszko: Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a ekologia integralna jest nauką korzystania z zasobów przyrodniczych

„Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a ekologia integralna jest nauką korzystania z zasobów przyrodniczych. Zrównoważony rozwój ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. To pojęcie zostało ukradzione i teraz niestety wielu osobom bardziej kojarzy się z aborcją czy eutanazją” – powiedział w poranku „Siódma 9” prof. Jan Szyszko. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem mówił na temat encykliki papieża Franciszka pt. „Laudato Si”.

Dzisiejsza rozmowa poranka „Siódma 9” dotyczyła książki wręczonej papieżowi Franciszkowi przez prof. Jana Szyszkę, pt.”Zrównoważony Rozwój w Świetle Encykliki Laudato Si”.

„Encyklika papieża Franciszka została wypaczona i pominięta przez większość środków masowego przekazu. «Laudato Si» została dostrzeżona przez nas i w 2016 r. zorganizowaliśmy w Sejmie trzy konferencje na jej temat. Ostatnia z konferencji była organizowana przy współudziale ówczesnego przewodniczącego Kongregacji Nauki Wiary – kard. Gerharda Mullera, a także pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy” – powiedział gość poranka.

„Papież Franciszek w «Laudato Si» przywrócił znaczenie ekologii integralnej” – zaznaczał prof. Jan Szyszko.

„To co dzieje się u tzw. «ekologów» jest wypaczeniem całej nauki ekologicznej. Mamy do czynienia z ideologią, która zakłada, że największym wrogiem zasobów przyrodniczych jest człowiek, a najwyższą formą ochrony przyrody jest niezabijanie zwierząt i niewycinanie drzew. Dla tej grupy ktoś kto wyciął drzewo nie może być ekologiem. Jest to proste wypaczenie i z tym należy walczyć” – zaznaczył.

„Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a ekologia integralna jest nauką korzystania z zasobów przyrodniczych. Zrównoważony rozwój ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. To pojęcie zostało ukradzione i teraz niestety wielu osobom bardziej kojarzy się z aborcją czy eutanazją” – stwierdził rozmówca Marcina Fijołka.

„Polski model leśnictwa i łowiectwa, polska tradycyjna wieś, polska szkoła ochrony przyrody, tak ukształtowały zasoby przyrodnicze w Polsce, że mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt” – powiedział prof. Szyszko, podając przykład Puszczy Białowieskiej, wpisanej do programu Natura 2000 od 2008 roku.

„Człowiek potrafi zniszczyć zasoby przyrodnicze i encyklika Franciszka mówi o tym, żeby opamiętać się w rabunkowej gospodarce” – dodał prof. Szyszko.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA