Kamila Sachnowska: Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” ma przywracać wśród młodzieży pamięć o ofiarach totalitaryzmów

Kamila Sachnowska: Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” ma przywracać wśród młodzieży pamięć o ofiarach totalitaryzmów

„Sprawcom tych morderstw, zarówno komunistom, jak i przedstawicielom okupanta niemieckiego, chodziło o niepamięć. Chodziło o to, żeby ofiary nie tylko wyeliminować fizycznie, ale też zatrzeć o nich pamięć. W tym wypadku nasza niewiedza jest spełnieniem tego żądania sprawców. Dlatego wymyśliliśmy ten projekt edukacyjny, żeby z tego stanu niewiedzy młodzież wyprowadzić i przy okazji pokazać cały wymiar badań od strony naukowej” – powiedziała w poranku „Siódma 9” w rozmowie z Karolem Gacem Kamila Sachnowska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, opowiadając o projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

„Ten projekt narodził się trochę z takiego przeświadczenia, że Biuro Poszukiwań i Identyfikacji prowadzi prace, które z jednej strony są szalenie ciekawe od strony naukowej, bo są to prace interdyscyplinarne, angażujące specjalistów różnych dziedzin. Z drugiej strony są to prace o szczególnym wymiarze, ponieważ jest to poszukiwanie ofiar reżimów totalitarnych. Pomyśleliśmy sobie wtedy, że sprawcom tych morderstw, zarówno komunistom, jak i przedstawicielom okupanta niemieckiego, chodziło o niepamięć. Chodziło o to, żeby ofiary nie tylko wyeliminować fizycznie, ale też zatrzeć o nich pamięć. W tym wypadku nasza niewiedza jest spełnieniem tego żądania sprawców. Dlatego wymyśliliśmy ten projekt edukacyjny, żeby z tego stanu niewiedzy młodzież wyprowadzić i przy okazji pokazać cały wymiar badań od strony naukowej” – tłumaczyła.

„Oczekujemy przede wszystkim od młodzieży, że przez ten projekt z tego stanu niewiedzy dojdzie do wiedzy, poznając nie tylko biografie wspaniałych ludzi, którzy padli ofiarą oby totalitaryzmów, ale poznając te badania od strony bardziej naukowej, technologicznej. Kolejne nasze oczekiwanie – to, że młodzież tę wiedzę nabytą w ramach projektu przekuje w rodzaj refleksji (…) Młodzież ma podsumować swoje działania w tym projekcie 2-minutowym filmem, refleksją, zarówno nad losem ofiar, jak i nad tym, czego się dowiedziała w ramach projektu” – zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że filmy, które zostały nadesłane, pokazują, że projekt spełnia zamierzoną funkcję.

„Wszystkie filmy łączy to, że widać zaangażowanie emocjonalne młodych ludzi, że ten cel, który sobie stawialiśmy – empatia w stosunku do ofiar i ich rodzin – został osiągnięty i widać, ile oni się nauczyli, jeśli chodzi o to, jak się takie badania robi”.

Zgłoszenia do projektu można dokonać na stronie IPN-u.

Ewa Kowalska zapowiedziała także konferencję, która odbędzie się 22 października.

„Konferencja «Ślady zbrodni, oblicza pamięci» poświęcona jest problematyce poszukiwań miejsc pochówku. Ślad po tych, którzy zostali zamordowani, miał zaginąć. To jest przywracanie twarzy. Konferencję otworzy wykład prof. Szwagrzyka poświęcony poszukiwaniom prowadzonym przez Biuro Poszukiwań. Dalej mamy panel poświęcony materialnym śladom zbrodni. Tutaj będzie mowa i o konserwacji, i o śladach np. zgromadzonych w archiwum IPN-u. Bardzo ważny panel będzie dotyczył spotkania z rodzinami, z tymi, którzy przez lata byli pozbawieni możliwości odbycia okresu żałoby. To bardzo ważny przekaz pamięci, dlatego że już teraz możemy mówić niejako o sztafecie pokoleń tych, którzy przez dziesięciolecia czekają na odnalezienie miejsca pochówku swoich bliskich”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA