Prof. Małgorzata Dajnowicz: Tykocin będzie Pomnikiem Historii

Prof. Małgorzata Dajnowicz: Tykocin będzie Pomnikiem Historii

„[Jeżeli chodzi o wyjątkowość Tykocina] przede wszystkim położyłabym akcent na założenie historyczne miasta, które tak naprawdę jest niezmienne od czasu Branickich. Układ urbanistyczny jest aktualny przez kilka wieków i to jest największy walor Tykocina” – powiedziała w poranku „Siódma 9” prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W rozmowie z Anną Czytowską podjęła temat wpisania Tykocina na listę Pomników Historii.

„Pomnik Historii jest to najwyższe wyróżnienie dla zabytku nadawane przez prezydenta Polski na wniosek gremium, czyli rady konserwatorskiej, która jest organem opiniodawczo-doradczym przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego” – tłumaczyła.

„Pomnikami Historii mogą zostać obiekty wyjątkowe pod względem historycznym, artystycznym, naukowym i szeroko rozumianym edukacyjnym. Są to bardzo różne obiekty pod względem formy i treści. Dotychczas prezydent włączył na listę Pomników Historii 105 obiektów” – zaznaczyła.

Co tytuł Pomnika Historii daje wyróżnionym nim obiektom?

„Daje to ogromne możliwości, jeśli chodzi o promocję danego miejsca. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może miasto – jak w przypadku Tykocina – otrzymać. To oznacza, że jest to miejsce wyjątkowe w skali kraju, a nawet znane poza granicami”.

„Jest to wyróżnienie o charakterze prestiżowym. Od strony formalno-prawnej założenie rynku Tykocina czy terytorium, które obejmuje tzw. stare miasto Tykocina i tak jest wpisane do rejestru zabytków, czyli pod względem formalno-prawnym nie ma tu żadnych zmian. Wszelkie prace są konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków” – opowiadała prof. Dajnowicz.

Zapytana, co jest wyjątkowego z zabudowie Tykocina, odpowiedziała:

„Przede wszystkim położyłabym akcent na założenie historyczne miasta, które tak naprawdę jest niezmienne od czasu Branickich. Układ urbanistyczny jest aktualny przez kilka wieków i to jest największy walor Tykocina”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA