Ks. dr Marcin Sobiech: Warto spojrzeć na św. Cecylię nie tylko jako na patronkę muzyki kościelnej, ale przede wszystkim jako na mężnego świadka wyznawania wiary

Ks. dr Marcin Sobiech: Warto spojrzeć na św. Cecylię nie tylko jako na patronkę muzyki kościelnej, ale przede wszystkim jako na mężnego świadka wyznawania wiary

„O św. Cecylii mówimy głównie jako o patronce muzyki kościelnej, ale możemy ją nazwać także mężnym świadkiem wyznawania wiary. Ona swoją wiarę w Boga jedynego w Trójcy Świętej wyznawała swoim życiem. Układ jej rąk po śmierci pokazywał jej wiarę. Jedną ręką wskazywała, że jest jeden Bóg, a drugą, że Bóg jest w trzech Osobach. Warto spojrzeć na nią nie tylko jako na patronkę muzyki kościelnej, ale przede wszystkim jako na mężnego świadka wyznawania wiary” – powiedział w poranku „Siódma 9” ks. dr Marcin Sobiech (diec. łomżyńska, Radio Nadzieja). W rozmowie z Marcinem Fijołkiem przybliżył postać św. Cecylii, której wspomnienie dziś obchodzimy.

Jak zaznaczył ks. Sobiech, starożytni święci mogą nas dziś wiele nauczyć.

„Dostosowanie świętych II-III w. do współczesnych realiów nie jest trudne. Sytuacja chrześcijan na świecie jest teraz bardzo podobna. Dziś chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie – tak mówią statystyki. Realia są więc podobne i ci święci są jak najbardziej aktualni, bo pokazują nam przede wszystkim potrzebę obrony wiary”.

Zawrócił uwagę, że nasza wiedza na temat św. Cecylii jest niewielka.

„Nie znamy dokładnie jej życiorysu. To, co wiemy, to są raczej domysły, spekulacje, legendy zbudowane na jednym wzorcu życia religijnego, który obowiązywał. Tym, co czyni św. Cecylię popularną, jest to, że jest patronką muzyki kościelnej”.

„Trzeba sięgnąć do momentu znalezienia jej ciała w roku 824. Jej ciało znaleziono nierozłożone. Mówimy o niej jako o patronce muzyki kościelnej, ale możemy św. Cecylię nazwać także mężnym świadkiem wyznawania wiary. Ona swoją wiarę w Boga jedynego w Trójcy Świętej wyznawała swoim życiem. Układ jej rąk po śmierci pokazywał jej wiarę. Jedną ręką wskazywała, że jest jeden Bóg, a drugą, że Bóg jest w trzech Osobach. Warto spojrzeć na nią nie tylko jako na patronkę muzyki kościelnej, ale przede wszystkim jako na mężnego świadka wyznawania wiary” – opowiadał gość poranka.

Zapytany, dlaczego uważana jest za patronkę muzyki kościelnej, przypomniał, że nie wiemy, czy grała ja jakimkolwiek instrumencie.

„Przy grobie, gdzie znaleziono ciało św. Cecylii, w katakumbach św. Kaliksta jest fresk św. Cecylii z rękoma wzniesionymi do góry w geście orantki, czyli osoby modlącej się. Stąd wzięła się tradycja, że jest ona patronką najpiękniejszej modlitwy, czyli modlitwy śpiewem. Na pewno swoim pięknym życiem wyśpiewała chwałę Panu Bogu. My również powinniśmy swoim życiem wyśpiewywać chwałę Bogu. Niech to będzie piękna melodia, a nie fałsz” – zachęcał ks. Sobiech.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA