Sebastian Kaleta: Jeśli nie uda nam się zreformować systemu sądownictwa, być może nikt już tego nie zrobi

Sebastian Kaleta: Jeśli nie uda nam się zreformować systemu sądownictwa, być może nikt już tego nie zrobi

„Bardzo ważnym elementem wystąpienia premiera Morawieckiego było wskazanie na to, że będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony intensyfikujemy działania wokół poprawy sytuacji portfela każdego Polaka, ale z drugiej strony mamy swoje fundamentalne postulaty i niezależnie od prób blokowania naszych reform, będziemy chcieli je wdrożyć. Jeśli tego nie zrobimy to być może nikt już tego nie zrobi” – powiedział w poranku „Siódma 9” Sebastian Kaleta - wiceminister sprawiedliwości oraz przewodniczący komisji weryfikacyjnej. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem mówił m.in. o priorytetach rządu na następne lata.

Rozmowa poranka dotyczyła między innymi wyboru prof. Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

„Droga życiowa, nonkonformizm, a także trudności, które Krystyna Pawłowicz spotykała po podjęciu służy publicznej wskazują, że będzie naprawdę niezawisłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział Sebastian Kaleta, który zaznaczył, że więcej wątpliwości miał przy kandydaturze Stanisława Piotrowicza.

„Bardzo długo zastanawiałem się nad tą kandydaturą. Szczegółowo przeanalizowałem życiorys p. Piotrowicza. Jego epizod w PZPR budzi moje wątpliwości. Faktem jednak jest, że w czasie stanu wojennego został zdegradowany, faktem również jest, że awansował w prokuraturze dopiero po 1989 roku. Taki ciąg zdarzeń prowadzi do wniosku, że jego postawa podczas stanu wojennego nie mogła podobać się jego przełożonym. (…) Stanisławowi Piotrowiczowi ciężko przypisać funkcjonowanie intencjonalne w celu utrzymania systemu komunistycznego” – powiedział.

Zdaniem Sebastiana Kalety bardzo krytyczna postawa opozycji wobec wyboru Stanisława Piotrowicza jest przejawem hipokryzji.

„Nie słyszałem postulatów opozycji, aby żądała żeby wszyscy sędziowie, którzy rozpoczęli swoją służbę sędziowską przed 1989 rokiem, byli przeniesieni w stan spoczynku. Myślę, że gdybyśmy my takie coś zaproponowali to podniosłoby się ogromne larum” – stwierdził dodatkowo minister Kaleta.

Pod koniec rozmowy polityk skomentował expose premiera Mateusza Morawieckiego.

„Bardzo ważnym elementem tego wystąpienia jest wskazanie na to, że będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony intensyfikujemy działania wokół poprawy sytuacji portfela każdego Polaka, ale z drugiej strony mamy swoje fundamentalne postulaty i niezależnie od prób blokowania naszych reform, będziemy chcieli je wdrożyć. Jeśli tego nie zrobimy to być może nikt już tego nie zrobi” – powiedział gość poranka „Siódma 9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA