Olga Semeniuk: Zwyczaj spotkania opłatkowego radnych był dobrym zwyczajem

Olga Semeniuk: Zwyczaj spotkania opłatkowego radnych był dobrym zwyczajem

„Zwyczaj spotkania opłatkowego był dobrym zwyczajem i mam nadzieję, że ten zwyczaj pozostanie. W Radzie m.st Warszawy mamy radnych, którzy próbują walczyć z czymś, co jest naturalnym trybem w roku kalendarzowym” – powiedziała w poranku „Siódma 9” Olga Semeniuk (PiS). W rozmowie z Piotrem Otrębskim radna mówiła m.in. o pomysłach na upamiętnienie Bitwy Warszawskiej.

Na początku dzisiejszej rozmowy radna Semeniuk skomentowała sprawę Mariana Banasia. Według rozmówczyni Piotra Otrębskiego już w momencie, gdy pojawiły się informacje o rozbieżnościach w oświadczeniach majątkowych prezesa Banasia, powinien on zrezygnować ze swojego stanowiska.

(…) Mam nadzieję, że sprawa zostanie jak najszybciej zakończona i nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli będzie mógł przejść do bieżącej pracy”– powiedziała radna PiS.

„Osobiście uważam, że w całej sprawie coś poszło nie tak. Do takiej sytuacji nie powinno w ogóle dojść” – dodała.

W rozmowie poruszono też wątki warszawskie. Rozmawiano m.in. o pomysłach na upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

„Jako radna m.st. Warszawy mam nadzieję, że to godne uczczenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wiem, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy ponad podziałami. Mam nadzieję, że zespół, który jest powołany do wdrażania konkursu i jego realizacji, będzie działał sprawnie” – powiedziała Olga Semeniuk.

Radna Semeniuk dotknęła też problemu wywozu śmieci na terenie Warszawy.

„Od wakacji nie ma w Warszawie metody na śmieci. Dokładnie od momentu zmiany operatora. (…) Jeżeli samorządy współpracowałyby z rządem (w tym z Ministerstwem Środowiska) to zalecenie europejskie byłyby wdrażane systematycznie” – stwierdziła.

Pod koniec rozmowy Olga Semeniuk odniosła się do pomysłu części radnych, aby w Warszawie nie doszło w tym roku do spotkania opłatkowego dla radnych.

„Zwyczaj spotkania opłatkowego był dobrym zwyczajem i mam nadzieję, że ten zwyczaj pozostanie. W Radzie m.st Warszawy mamy radnych, którzy próbują walczyć z czymś, co jest naturalnym trybem w roku kalendarzowym” – stwierdził gość poranka „Siódma 9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA