Tomasz Rzymkowski: Oczekuję stanowczej reakcji marszałka Grodzkiego

Tomasz Rzymkowski: Oczekuję stanowczej reakcji marszałka Grodzkiego

„Jeśli oskarżenia, które słyszymy pod jego adresem okażą się być prawdziwe, to oczekuję rezygnacji i złożenia mandatu. Jeśli prof. Grodzki okaże się być niewinny, to powinien podjąć daleko idące działania, aby trzecia osoba w państwie nie była zniesławiana” – powiedział poranku „Siódma 9” dr Tomasz Rzymkowski. W rozmowie z Piotrem Otrębskim poseł Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o instytucji Senatu.

Początek dzisiejszej rozmowy Piotra Otrębskiego z posłem Rzymkowskim dotyczył pomysłu odbudowy Pałacu Saskiego i ew. przeniesienia tam siedziby Senatu. Zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości izba wyższa powinna znajdować się w innym miejscu niż to, w którym jest obecnie.

„Minęło ponad 30 lat od przemian demokratycznych w Polsce, przywrócono instytucje Senatu jako organu konstytucyjnego państwa, a nadal jego sala plenarna mieści się jedynie w starej bibliotece sejmowej” – zauważył Tomasz Rzymkowski.

W najnowszym wydaniu tygodnika „Newsweek” główny temat numeru dotyczy ataku części mediów i polityków na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Tomasz Rzymkowski zapytany przez Piotra Otrębskiego o to, czy Prawo i Sprawiedliwość chce „wykończyć marszałka Senatu”, odpowiedział:

„Nie wyobrażam sobie wykończenia kogokolwiek. (…) W interesie marszałka Grodzkiego jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z aktywnością pozazawodową, ale bezpośrednio związanych ze świadczeniami medycznymi. W przestrzeni publicznej pojawia się wobec niego zbyt dużo zarzutów. Trudno być trzecią osobą w państwie, wobec której co kilka dni pojawiają się bardzo poważne stwierdzenia”.

„Zgodnie z konstytucyjną doktryną domniemania niewinności zakładam niewinność marszałka Grodzkiego. Z punktu widzenia powagi państwa jest to sytuacja niekorzystna, bo mówimy o trzeciej osobie w państwie, wobec której w przestrzeni publicznej formułowane są bardzo poważne oskarżenia. Po części współczuje marszałkowi Grodzkiemu, a po części oczekuję od niego konkretnego działania” – powiedział poseł Rzymkowski.

„Jeśli oskarżenia, które słyszymy pod jego adresem okażą się być prawdziwe, to oczekuję rezygnacji i złożenia mandatu. Jeśli prof. Grodzki okaże się być niewinny, to powinien podjąć daleko idące działania, aby trzecia osoba w państwie nie była zniesławiana” – powiedział gość poranka „Siódma 9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA