Dr Agnieszka Koterwas: Szkoła to przestrzeń, w której uczniowie powinni być edukowani także w zakresie edukacyjnego i bezpiecznego korzystania ze smartfonów

Dr Agnieszka Koterwas: Szkoła to przestrzeń, w której uczniowie powinni być edukowani także w zakresie edukacyjnego i bezpiecznego korzystania ze smartfonów

„Uczniowie to cyfrowi tubylcy. Urządzenia mobilne towarzyszą im w całej codzienności, są nieodłącznym jej elementem. Dlaczego więc szkoły miałyby zakazywać ich stosowania. Tym bardziej uznajemy szkołę jako przestrzeń, w której uczniowie powinni być edukowani także w zakresie edukacyjnego i bezpiecznego korzystania ze smartfonów” – powiedziała w poranku „Siódma 9” dr Agnieszka Koterwas z Instytutu Badań Edukacyjnych. W rozmowie z Anną Czytowską opowiedziała o projekcie „Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry”.

„Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań służących wykorzystaniu smartfona w szkole w sposób zarówno edukacyjny, jak i bezpieczny” – mówiła.

Zwróciła uwagę, że smartfon towarzyszy uczniom na co dzień i ma potencjał edukacyjny.

„Uczniowie to cyfrowi tubylcy. Urządzenia mobilne towarzyszą im w całej codzienności, są nieodłącznym jej elementem. Dlaczego więc szkoły miałyby zakazywać ich stosowania. Tym bardziej uznajemy szkołę jako przestrzeń, w której uczniowie powinni być edukowani także w zakresie edukacyjnego i bezpiecznego korzystania ze smartfonów”.

„Organizujemy szereg warsztatów służących ustaleniu reguł gry, co z tym smartfonem w szkole, jaka powinna być pozycja smartfona w szkole, jak można je wykorzystywać. Mamy na myśli szereg różnych rozwiązań także na poziomie regulacji, czyli zapisów w statucie szkolnym mówiących o tym, jak wykorzystywać smartfon i jakie powinny być obowiązki ucznia w tym zakresie. Myślimy o tym, że może rezultatem tego projektu będzie stworzenie aplikacji na telefon czy trybu szkolnego analogicznie do trybu samolotowego. Być może więc na poziomie funkcjonalności telefonu coś zostanie tutaj opracowane” – mówiła.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA