Stanisław Szwed: Akcja „Zostań w domu” już przynosi efekty. Ważne, żebyśmy w czasie epidemii maksymalnie ograniczyli bezpośredni kontakt z innymi

Stanisław Szwed: Akcja „Zostań w domu” już przynosi efekty. Ważne, żebyśmy w czasie epidemii maksymalnie ograniczyli bezpośredni kontakt z innymi

„Myślę, że już jesteśmy na takim etapie walki z koronawirusem, że ta nasza wspólna akcja i mediów, i obywateli, i instytucji rządowych i samorządowych «Zostań w domu» przynosi efekty i do tego się stosujemy. To jest najważniejsze, żebyśmy mieli jak najmniejszą liczbę kontaktów, szczególnie te osoby, które są w kwarantannie” – powiedział w poranku „Siódma 9” Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W rozmowie z Karolem Gacem podjął temat pomocy osobom, które są objęte kwarantanną.

Zapytany, jaka jest to pomoc, odpowiedział:

„Podstawowa pomoc to możliwość objęcia tych osób zasiłkiem chorobowym, zarówno tych osób, które są w kwarantannie krajowej, jak i tych, które są odsyłane do kwarantanny, jak przyjeżdżają do naszego kraju. (…) Ponieważ te osoby pozostają odizolowane, ważna jest kwestia wsparcia w tym codziennym życiu, czyli dostarczenie żywności, leków i innych produktów. Pierwszym takim ośrodkiem na terenie każdej gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pewno można się też kontaktować przez funkcjonariuszy Policji, którzy codziennie sprawdzają obecność w kwarantannie”.

„Jest też kwestia pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu. Te osoby też się zgłaszają i zachęcamy, żeby się razem w tych trudnych momentach organizować. Gmina ma też obowiązek dostarczyć ciepły posiłek, czy to przez Straż Miejską, czy Wojska Obrony Terytorialnej lub Ochotnicze Straże Pożarne. To wszystko w ramach działań dla osób w kwarantannie, czyli przez Ośrodki Pomocy Społecznej, powiatowe Centra Pomocy Społecznej te działania są podejmowane. Te informacje, które do nas spływają choćby z Ośrodków Pomocy Społecznej, pokazują, że zdecydowana większość gmin bardzo dobrze się z tego wywiązuje” – tłumaczył wiceminister.

Zwrócił też uwagę, że bardzo ważne jest ograniczenie kontaktów i niewychodzenie z domu bez potrzeby.

„Myślę, że już jesteśmy na takim etapie walki z koronawirusem, że ta nasza wspólna akcja i mediów, i obywateli, i instytucji rządowych i samorządowych «Zostań w domu» przynosi efekty i do tego się stosujemy. To jest najważniejsze, żebyśmy mieli jak najmniejszą liczbę kontaktów, szczególnie te osoby, które są w kwarantannie”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA