Zuzanna Marek: Książka „Oto Człowiek” pokazuje, że droga krzyżowa to nie tylko droga cierpienia, ale też miłości i wydobycia piękna z człowieka

Zuzanna Marek: Książka „Oto Człowiek” pokazuje, że droga krzyżowa to nie tylko droga cierpienia, ale też miłości i wydobycia piękna z człowieka

„Stacje drogi krzyżowej opisane w książce «Oto Człowiek» ukazują, czym jest nasze człowieczeństwo, jak Jezus pokazał, czym jest człowieczeństwo i co to znaczy być w pełni człowiekiem. Ta droga krzyżowa jest nie tylko drogą cierpienia i trudów, ale także drogą miłości i wydobycia piękna z człowieka, nawet w takich trudnych sytuacjach” – powiedziała w poranku „Siódma 9” Zuzanna Marek ze Stacji7. W rozmowie z Karolem Gacem opowiedziała o książce o. Adama Szustaka „Oto Człowiek”.

„To, co jest nowe w tej książce, to nie 14 stacji, które doskonale znamy, ale to, że to nie są tradycyjne stacje drogi krzyżowej, ale biblijne. Tymi stacjami modlili się na przykład Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Myślę, że są one odkrywcze z takiej perspektywy, że zostały wyjęte z Ewangelii i przeprowadzają czytelnika przez zdarzenia i miejsca opisane na kartach Pisma Świętego (…) Możemy kontemplować te wydarzenia i miejsca oczami świadków” – mówiła Zuzanna Marek.

Zaznaczyła, że tematem przewodnim książki jest człowieczeństwo.

„Ojciec Szustak ciekawie odsłania w tej książce pomysł Pana Boga na człowieczeństwo. Tytuł «Oto Człowiek» jest wieloznaczny, budzący różne skojarzenia. Przede wszystkim to cytat z Piłata, który wypowiedział te słowa na dziedzińcu po ubiczowaniu Pana Jezusa, kiedy pokazał tłumowi cierpiącego Jezusa. Z drugiej strony jest to też tytuł obrazu św. Brata Alberta, na którym jest widoczne to, co ojciec pokazał w tej książce. Brat Albert pokazał z jednej strony cierpiącego Jezusa, a z drugiej strony Jego piękno jako człowieka. Te stacje drogi krzyżowej opisane w książce ukazują, czym jest nasze człowieczeństwo, jak Jezus pokazał, czym jest człowieczeństwo i co to znaczy być w pełni człowiekiem. Ta droga krzyżowa jest nie tylko drogą cierpienia i trudów, ale drogą miłości i wydobycia piękna z człowieka, nawet w takich trudnych sytuacjach”.

„Znamienne jest to, że ojciec podejmuje temat ogrodu. Droga krzyżowa zaczyna się w ogrodzie Getsemani, a kończy się w ogrodzie, w którym złożono ciało Pana Jezusa. Ojciec poszerza tu naszą perspektywę. Początek każdego człowieka miał miejsce w ogrodzie Eden i do tego ogrodu też zmierza. I paradoksalnie słowa «Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz» oznaczają «Wyszedłeś z ogrodu i do ogrodu wrócisz». Myślę, że to książka budząca nadzieję w trudnych momentach, dająca wiele pokoju” – opowiadała.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA