Prof. Patryk Pleskot: Życie religijne w obozach jenieckich miało wymiar katakumbowy, ale jednocześnie ekumeniczny

Prof. Patryk Pleskot: Życie religijne w obozach jenieckich miało wymiar katakumbowy, ale jednocześnie ekumeniczny

„W zupełnie niespodziewany sposób w warunkach obozowych rodziło się zjawisko, które dzisiaj nazywamy ekumenizmem. To jest niezwykłość tego życia religijnego w obozach jenieckich, czyli odrodzenie katakumbowości chrześcijańskiej, a jednocześnie porozumienie ponad podziałami w obliczu zagrożenia życia, którego oficerowie doświadczali” – powiedział w poranku „Siódma 9” prof. Patryk Pleskot (IPN). W rozmowie z Anną Czytowską opowiedział o swojej książce „Księża z Katynia”.

Zapytany, jak wyglądało w obozach jenieckich życie religijne, odpowiedział:

„Wiemy, że przynajmniej niektórzy z duchownych, którzy znaleźli się w obozach, próbowali w tym piekle na ziemi organizować życie religijne, ale miało ono wymiar katakumbowy. Sowieci robili wszystko, żeby ślady życia religijnego rugować, bo to było coś, co wyznaczało tożsamość jeńców, tożsamość polską, a z nią walczono. To życie religijne prowadzono w utajeniu. Robiono z okruchów chleba hostie, z przemyconych rodzynek próbowano robić coś na kształt wina mszalnego. Oczywiście wszystko w głębokiej konspiracji. Pod pozorem spacerów organizowano spowiedzi. Można powiedzieć, że było to życie katakumbowe”.

Zwrócił uwagę, że potrzeby duchowe połączyły więźniów różnych wyznań i religii.

„Warto też podkreślić, że ono było ekumeniczne. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita była krajem wielokulturowym i ta wielokulturowość znalazła swoje odbicie zarówno w wojsku polskim, jak i wśród jeńców, głównie oficerów Wojska Polskiego, którzy znaleźli się w obozach jenieckich. Oprócz kapelanów katolickich, których było najwięcej, mamy zidentyfikowanych też duchownych prawosławnych, grekokatolickich, naczelnego rabina Wojska Polskiego i żołnierzy także innych wyznań czy religii”.

„W zupełnie niespodziewany sposób w warunkach obozowych rodziło się zjawisko, które dzisiaj nazywamy ekumenizmem. To jest niezwykłość tego życia religijnego w obozach jenieckich, czyli odrodzenie katakumbowości chrześcijańskiej, a jednocześnie porozumienie ponad podziałami w obliczu zagrożenia życia, którego oficerowie doświadczali” – opowiadał gość poranka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA