Marlena Maląg: Obecnie 25 spośród 824 Domów Pomocy Społecznej objętych jest kwarantanną

Marlena Maląg: Obecnie 25 spośród 824 Domów Pomocy Społecznej objętych jest kwarantanną

„DPS-ów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest 824. Obecnie 25 domów objętych jest kwarantanną. Rząd od początku epidemii wsparł samorządy, zabezpieczyliśmy dla nich odpowiednie środki i zapewniliśmy dodatkowe wsparcie ze środków unijnych” – powiedziała minister Marlena Maląg (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). W rozmowie z Januszem Zalewskim mówiła o ostatnich działaniach kierowanego przez nią ministerstwa.

Zdaniem gościa poranka „Siódma 9” programy społeczne wprowadzone w ostatnich latach, zdały egzamin w szczególnie trudnym czasie epidemii.

„1 marca 2019 roku wprowadzono program «Mama 4 plus», zaczęły obowiązywać rodzicielskie świadczenia uzupełniające. Wcześniej funkcjonował program «Rodzina 500 plus». To wszystko są świadczenia, które pomagają Polakom, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie” – powiedziała rozmówczyni Janusza Zalewskiego.

Do 14 czerwca wydłużono możliwość pobierania zasiłku dodatkowego.

„Zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat 8 będzie przedłużony. Będą mogli skorzystać z niego rodzice, którzy podejmują decyzję, że pomimo otwartych żłobków, ich dzieci pozostają w domu” – powiedziała minister Maląg.

W rozmowie dotknięto także innych rodzajów rządowego wsparcia. Minister wspominała o pożyczkach dla mikro-przedsiębiorców, a także pomyśle rządu na zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych.

Po 24 maja umożliwione jest otwieranie placówek dziennego pobytu. Minister Maląg mówiła o tym jak obecnie funkcjonują Domy Pomocy Społecznej.

„DPS-ów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest 824. Obecnie 25 domów objętych jest kwarantanną. Rząd od początku epidemii wsparł samorządy, zabezpieczyliśmy odpowiednie środki i zapewniliśmy dodatkowe wsparcie ze środków unijnych. Fundusze z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ok. 380 mln. złotych) zostały przekazane do DPS-ów między innymi na doposażenie domów, a także na dodatki do wynagrodzeń dla opiekunów tych DPS-ów” – powiedział gość poranka „Siódma 9”.

Rozmowa dotyczyła także współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA