Ks. Grzegorz Ogorzałek: Duch Święty jest żywą obecnością Boga. Bez Niego nie ma Kościoła ani wiary

Ks. Grzegorz Ogorzałek: Duch Święty jest żywą obecnością Boga. Bez Niego nie ma Kościoła ani wiary

„Zesłanie Ducha Świętego ma znaczenie fundamentalne. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, nie ma Eucharystii, nie ma wiary, nie ma doświadczenia spotkania z Bogiem. To w Duchu Świętym to wszystko się dokonuje. Duch Święty to jest żywa obecność Boga. To, że doświadczam Jego obecności na modlitwie, to, że przyjmuję Eucharystię, to, że w ogóle jest Kościół. To wszystko w Duchu Świętym” – powiedział w poranku „Siódma 9” ks. Grzegorz Ogorzałek. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem wprowadził w niedzielną uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

„Zesłanie Ducha Świętego ma znaczenie fundamentalne. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, nie ma Eucharystii, nie ma wiary, nie ma doświadczenia spotkania z Bogiem. To w Duchu Świętym to wszystko się dokonuje. Duch Święty to jest żywa obecność Boga. To, że doświadczam Jego obecności na modlitwie, to, że przyjmuję Eucharystię, to, że w ogóle jest Kościół. To wszystko w Duchu Świętym” – mówił gość poranka.

Zwrócił uwagę, że Duch Święty zmienia zalęknioną wspólnotę uczniów w odważną, gotową głosić Ewangelię.

„Widzimy uczniów, którzy są w wieczerniku, którzy są sfrustrowani, którzy przeżywają smutek, którzy jeszcze doświadczają lęku, którzy już spotkali Zmartwychwstałego, ale nie są pewni, nie mają tej wewnętrznej mocy, nie rozumieją tego, co się do tej pory działo. I Duch Święty przychodzi 50 dni po zmartwychwstaniu, a uczniowie zostają napełnieni Duchem Świętym. Oni wiedzą, że już nie z nich, nie z ich pomysłów, nie dzięki ich talentowi, nie dzięki ich zaradności, ale dzięki mocy Bożego Ducha doświadczają miłości, radości, pokoju, cierpliwości i chcą się tym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym dzielić z innymi. Wychodzą z wieczernika i głoszą Ewangelię, ale już nie swoją mocą”.

„Bez osobistej relacji z Panem Bogiem, bez doświadczenia osobistego spotkania z Nim, to wszystko staje się pewnym schematem, pewnym rytuałem, a Kościół tylko instytucją. Duch Święty sprawia, że to jest wspólnota wierzących, wspólnota, która ewangelizuje, która idzie do świata, która podejmuje tę misję, którą dał Chrystus” – zaznaczył.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top
 

Partnerzy

ŻYWA WIARA