O. Stanisław Jaromi: Rok Laudato Si ma nam pomóc zrozumieć odpowiedzialność za świat powierzony nam jako gospodarzom przez Boga

O. Stanisław Jaromi: Rok Laudato Si ma nam pomóc zrozumieć odpowiedzialność za świat powierzony nam jako gospodarzom przez Boga

„Myślę, że papież zachęca nas do tego, byśmy wreszcie poważnie potraktowali nasze społeczne zaangażowanie w trosce o dzieło stworzenia, bo wychodzi nam to marnie. (…) Gdy zobaczymy, jak odnosimy się do poważnych problemów ekologicznych, które dotykają cały świat, jak susza czy zmiany klimatyczne, widzimy, że nie udaje nam się dawać dobrego świadectwa w trosce o ten Boży świat stworzenia, który Pan Bóg dał nam jako dar, a nas ustanowił nad nim gospodarzami. Chce, byśmy byli lepszymi gospodarzami. Myślę, że przesłanie tego roku będzie takie, byśmy zrozumieli odpowiedzialność i za ten fragment świata, w którym żyjemy, na który mamy wpływ, ale też tę wielką odpowiedzialność i solidarność za cały świat, całą planetę, która ma być wspólnym domem całego Bożego stworzenia” – powiedział w poranku „Siódma 9” o. Stanisław Jaromi, franciszkanin, szef portalu Święto Stworzenia. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem podjął temat troski o środowisko w kontekście ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Laudato Si.

Od 24 maja 2020 trwa w Kościele Rok Ludato Si’ ogłoszony w trakcie obchodów piątej rocznicy encykliki przez papieża Franciszka. Jak mówił gość poranka:

„Myślę, że papież zachęca nas do tego, byśmy wreszcie poważnie potraktowali nasze społeczne zaangażowanie w trosce o dzieło stworzenia, bo wychodzi nam to marnie. Niestety gdy zobaczymy dowolne miejsce, gdzie Polacy świętowali w lesie czy nad jeziorem, jest pełne śmieci. Gdy zobaczymy, jak odnosimy się do poważnych problemów ekologicznych, które dotykają cały świat, jak susza czy zmiany klimatyczne, widzimy, że nie udaje nam się dawać dobrego świadectwa w trosce o ten Boży świat stworzenia, który Pan Bóg dał nam jako dar, a nas ustanowił nad nim gospodarzami. Chce, byśmy byli lepszymi gospodarzami. Myślę, że przesłanie tego roku będzie takie, byśmy zrozumieli odpowiedzialność i za ten fragment świata, w którym żyjemy, na który mamy wpływ, ale też tę wielką odpowiedzialność i solidarność za cały świat, całą planetę, która ma być wspólnym domem całego Bożego stworzenia”.

Jak zaznaczył, troska o środowisko to element postawy pro-life.

„Naszym zadaniem jest głoszenie katechezy, że troska o życie to coś więcej niż jedna czy druga wąska grupa. Jest to troska o całe życie, o cały Boży świat stworzenia, a więc o człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci i o całą przyrodę, całe stworzenie, całe środowisko”.

„Wiem, że losy świata są w rękach Pana Boga. Ale też wiem, że On, ufając nam, z miłości powierzył nam gospodarowanie tym wspaniałym stworzeniem. (…) Często nie zdajemy egzaminu. Marnujemy, eksploatujemy dla naszych zachcianek, dla naszego zbyt rozrzutnego stylu życia te dobra, które mają służyć i nam, i wszystkim ludziom, ale również następnym generacjom. Ta niesprawiedliwość jest. Papież w encyklice mówi, że musimy nauczyć się wsłuchiwać się w ten płacz matki ziemi oraz w jęk i wołanie ubogich mieszkańców tego świata. To kolejne zadanie na ten Rok Ludato Si” – mówił o. Jaromi.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA