Bartosz Gralicki: Na temat zbrodni sowieckich możemy mówić otwarcie od ok. 30 lat

Bartosz Gralicki: Na temat zbrodni sowieckich możemy mówić otwarcie od ok. 30 lat

„Na temat zbrodni sowieckich dokonanych w latach 39-41, czy też o tym, co się działo na obszarze Polski po 1944 roku, możemy mówić otwarcie dopiero od ok. 30 lat” – powiedział w poranku „Siódma 9” Bartosz Gralicki (Instytut Pileckiego). W rozmowie z Karolem Gacem mówił o „Zapisach Terroru - represjach sowieckich na Kresach w latach 1939-1941”.

Autor koncepcji tomu 9 "Zapisów Terroru" mówił m.in. o pochodzeniu dokumentów, które weszły w skład omawianej książki.

„Dokumenty, które stanowiły bazę źródłową "Zapisów Terroru (t.9)" są dokumentami, które obecnie przechowywane są w Instytucie Hoovera w Stanford (USA). Jest to spuścizna Biura Dokumentów II Korpusu (...), które było dedykowane do zbierania relacji i świadectw ludzi, którzy wyszli z ZSRR razem z Armią Andersa” – powiedział Gralicki.

Jak wyglądała sowiecka okupacja wschodnich województw II RP, która miała miejsce od września 1939 r. do czerwca 1941 r.?

„Głównym celem okupacji była inkorporacja wschodnich terytoriów polskich obszarów. W propagandzie sowieckiej były nazywane Zachodnią Białorusią i Zachodnią Ukrainą. (...) Mieszkańcom Kresów nadawano sowieckie dokumenty, młodzi mężczyźni byli zobowiązani do służby w Armii Czerwonej. Działaczy politycznych, nauczycieli, policjantów spotykały daleko idące represje - zostali uznani za «element społecznie niebezpieczny»” – stwierdził przedstawiciel Instytutu Pileckiego.

„Na temat zbrodni sowieckich dokonanych w latach 39-41, czy też o tym, co się działo na obszarze Polski po 1944 roku, możemy mówić otwarcie od ok. 30 lat” – dodał.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA