Marcin Lewandowski: Mowa nienawiści często dotyka ludzi z powodu wyznawanej religii lub światopoglądu

Marcin Lewandowski: Mowa nienawiści często dotyka ludzi z powodu wyznawanej religii lub światopoglądu

„Przygotowując ten projekt, z jednej strony szukaliśmy badań, z drugiej strony przyglądaliśmy się rzeczywistości. Dzisiaj często mówimy o mowie nienawiści, o hejcie. Mamy taką refleksję, że w dużej mierze jest ona często w kontekście czy wyznawanej wiary, czy prezentowania pewnego światopoglądu. W tym projekcie staramy się skupić na tym, żeby poprzez dialog słuchać drugiego człowieka” – powiedział w poranku „Siódma 9” Marcin Lewandowski, prezes Fundacji Alegoria. W rozmowie z Januszem Zalewskim opowiedział o projekcie Busola.

„Projekt Busola to projekt, w którym zapraszamy do dialogu, w którym też przeciwdziałamy przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży, w którym zastanawiamy się nad różnymi formami prześladowania religijnego. To szeroki projekt, który możemy zatytułować hasłem «Dialog»” –mówił gość poranka.

Jak zaznaczył, dyskryminacja i prześladowania często są na tle religijnym lub światopoglądowym.

„Przygotowując ten projekt, z jednej strony szukaliśmy badań, z drugiej strony przyglądaliśmy się rzeczywistości. Dzisiaj często mówimy o mowie nienawiści, o hejcie. Mamy taką refleksję, że w dużej mierze jest ona często w kontekście czy wyznawanej wiary, czy prezentowania pewnego światopoglądu. W tym projekcie staramy się skupić na tym, żeby poprzez dialog słuchać drugiego człowieka. Może w Polsce jest mało sytuacji, kiedy słyszymy, że ktoś został pobity czy zabity, jak to jest w przypadku Dalekiego Wschodu, w przypadku chrześcijan. Jeżeli chodzi o stereotypowe nazywanie grup społecznych, to możemy wymieniać dziesiątki przymiotników, które słyszymy pod adresem ludzi, którzy prezentują jakiś konkretny światopogląd”.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach projektu?

„Z jednej strony to jest cykl warsztatów, konferencji, które nazwaliśmy «Verbi valor», czyli wartość słowa, skupiając się na tym, co nam wszystkim jest bliskie, czyli na tym, że słowo ma moc. Kiedy wypowiadamy słowa, niejednokrotnie ranią one bardziej, niż gdybyśmy kogoś wręcz uderzyli, bo nie widać, co się dzieje w człowieku, który został nimi dotknięty. W związku z tym robimy cykl warsztatów i konferencji poświęconych wartościom słowa, empatii, związanym z dialogiem i słuchaniem drugiego człowieka. Będziemy również realizować festiwal filmowy, który będzie miał podtytuł «Oblicza konfliktu» i odbędzie się w Tarnowie w grudniu. Będzie on mówił o trzech rodzajach konfliktu: konflikcie wewnętrznym, konflikcie z najbliższymi i konflikcie społecznym. Będziemy pokazywać filmy i zapraszać do rozmowy na temat konfliktu i jego oblicz w naszym codziennym życiu. Będziemy też rozdawać minigranty na realizacje projektów mających rozwijać małe ojczyzny”

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektbusola.org.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA