Piotr Otrębski (GDOŚ) o roli drzewa w krajobrazie

Piotr Otrębski (GDOŚ) o roli drzewa w krajobrazie

„Tematem "Dnia Krajobrazu 2020" jest drzewo. Nie jest to – jak mogłoby się wydawać – banał: drzewo można potraktować bardzo interdyscyplinarnie. Na drzewo można patrzeć przez pryzmat wielu dziedzin nauki a także dyscyplin sztuki. Warto uświadomić sobie rolę drzewa w krajobrazie” – powiedział w Poranku „Siódma9” Piotr Otrębski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Piotr Otrębski zachęca inne instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły, itp. do udziału w obchodach dnia krajobrazu, który obchodzony jest z inicjatywy GDOŚ. 20 października z inicjatywy Rady Europy obchodzony jest także międzynarodowy dzień krajobrazu.

„W tym roku, ze względu na szczególne warunki, Dyrekcja przy okazji wydarzeń towarzyszących nie zamierza zapominać o bezpieczeństwie uczestników. Nieodłącznym elementem dnia krajobrazu są spacery krajobrazowe. W ubiegłym roku gdy tematem była woda – było ich już kilkaset. W tym roku też planowano wiele wydarzeń o podobnym charakterze, natomiast w związku z tym, że cały kraj znalazł się w żółtej strefie, Dyrekcja apeluje do swoich partnerów o zmianę formuły. Spacer można przenieść do Internetu, można zrobić wykład, prelekcję, itd. Warto także zwrócić uwagę na drzewo w dziełach malarskich, literaturze, itd. Nie można zapominać o wpływie drzew na klimat. One też rodzą owoce, produkują tlen. Dlatego w lasach państwowych sadzi się więcej drzew, niż wycina, prowadzi się też politykę mającą na celu zmianę składu gatunkowego lasów na korzyść drzew liściastych, które –ze względu na bioróżnorodność są bardziej wartościowe” – wyjaśniał Piotr Otrębski.

Dyrekcja zachęca do włączenia się w obchody dnia krajobrazu. Na stronie gdos.gov.pl można znaleźć wszystkie informacje na temat drzew, ich roli w krajobrazie i sztuce.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA