Michał Kurtyka: Zwiększony cel redukcji emisji w UE nie powinien prowadzić do wzrostu ubóstwa energetycznego

Michał Kurtyka: Zwiększony cel redukcji emisji w UE nie powinien prowadzić do wzrostu ubóstwa energetycznego

„Nie możemy dopuścić do tego, żeby koszty transformacji UE ponosiły najbiedniejsze regiony i obywatele. Zwiększony cel redukcji emisji nie powinien prowadzić do wzrostu ubóstwa energetycznego” – powiedział w Poranku „Siódma9” minister Michał Kurtyka (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

„Z niepokojem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r «co najmniej do 55%» bez przedstawienia narzędzi, mających służyć jego realizacji” – powiedział minister Kurtyka.

„Nie możemy dopuścić do tego, żeby koszty transformacji UE ponosiły najbiedniejsze regiony i obywatele. Zwiększony cel redukcji emisji nie powinien prowadzić do wzrostu ubóstwa energetycznego” – dodał rozmówca Marcina Fijołka.

„Polska jest zdeterminowana, aby redukować emisję. Jednak punkt wyjścia i warunki krajowe sprawiają, że transformacja energetyczna w naszym kraju jest znacznie trudniejsza, niż w innych krajach Unii Europejskiej” – stwierdził.

Jak zauważył minister Kurtyka budżet unijny coraz mocniej zorientowany jest na cele klimatyczne.

„Rośnie udział wydatków na politykę klimatyczną w całości wydatków polityki unijnej. (…) Równowaga pomiędzy naszymi wpłatami, a transferami do budżetu UE jest jeszcze na korzyść Polski. Lwia część budżetu będzie szła na cele transformacji energetycznej i klimatycznej” – powiedział Michał Kurtyka.

Czwartkowa rozmowa dotyczyła także decyzji rządzących o stopniowym wygaszaniu górnictwa w Polsce.

„Niewątpliwie w naszym miksie energetycznym udział węgla będzie malał. Dialog pomiędzy stroną rządową i związkami zawodowymi jest niezbędny. On musi towarzyszyć tej strukturalnej zmianie w naszym miksie. To co jest kluczowe to to, żebyśmy byli w stanie wykreować równolegle sektory, które będą opierały się o nowoczesne technologie tak, aby nie doprowadzić do deindustrializacji tych regionów. Silna tradycja, wysoki etos pracy, Śląsk to potężny potencjał Polski, więc dla nas jest bardzo istotne zagospodarowanie tego potencjału i stworzenie nowych miejsc pracy” – powiedział minister.

„Porozumienie podpisane przez stronę rządową z organizacjami związkowymi w sektorze górniczym jest porozumieniem ramowym, które definiuje ramy do dialogu, który będzie miał miejsce do 15 grudnia, i który będzie precyzował jaki będzie konkretny harmonogram. Kluczowe jest, abyśmy równolegle tworzyli nowe, wysoko płatne miejsca pracy” – zapewniał gość Poranka „Siódma 9”.

W czwartkowej rozmowie poruszono także wątek budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA