Piotr Müller: Żadna polska uczelnia wyższa nie straci na reformie szkolnictwa wyższego

Piotr Müller: Żadna polska uczelnia wyższa nie straci na reformie szkolnictwa wyższego

„Gwarantujemy uczelniom, które funkcjonują w każdym rejonie Polski, że będą funkcjonować. Przygotowaliśmy program «Regionalnej Inicjatywy Doskonałości», aby w każdym makroregionie Polski były gwarantowane dodatkowe środki na badania naukowe. Żadna polska uczelnia nie straci na tej reformie” – powiedział w poranku „Siódma–Dziewiąta” Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

„Zapewnimy niezbędną bazę do tego, aby każda uczelnia akademicka czy zawodowa w Polsce miała taki sam poziom finansowania jak obecnie, walczymy o dodatkowe środki finansowe” –zapewnił polityk.

„Duże odświeżenie w uczelniach się przyda, nie bez powodu wskazywaliśmy na strukturę feudalną, jako panuje na uczelniach wyższych. To może się nie spodobać grupom, które chciały, aby ktoś na nich pracował” – powiedział Piotr Müller.

„Od dwóch lat pracujemy w środowisku akademickim i przekonujemy do konieczności przeprowadzenia reformy, a w niektórych środowiskach to nas przekonuje się do tej konieczności. Każda reforma, zwłaszcza w tym środowisku, byłaby trudna, dlatego ta zmiana, którą przez dwa lata przechodzimy jest bardzo istotna” – podkreślił wiceminister.

„Kończymy wdrażanie poprawek, które wynikają z uzgodnień międzyresortowych, na przełomie lutego i marca projekt wyjdzie z posiedzenia rządu i będziemy procedować go w sejmie i senacie. Będziemy się skutecznie bronić przed poprawkami ustawy, które mają na celu obronę źle rozumianych interesów niektórych grup, również akademickich. Całość przepisów ustawy reformującej szkolnictwo wyższe zostanie wdrożona w roku akademickim 2019-2020. Pierwsze efekty będziemy mogli zaobserwować w 2019-2020 roku, kiedy powstaną pierwsze federacje uczelni” – zaznaczył gość Marcina Fijołka.

 

back to top