Elżbieta Rafalska: Żeby rodzina czuła się bezpiecznie i chciała zwiększyć swoją liczebność, państwo musi stworzyć ludziom do tego warunki

Elżbieta Rafalska: Żeby rodzina czuła się bezpiecznie i chciała zwiększyć swoją liczebność, państwo musi stworzyć ludziom do tego warunki

„Żeby rodzina czuła się bezpiecznie, żeby chciała zwiększyć swoją liczebność, żebyśmy nawet odeszli od modelu 2+2 (…), żeby było 2+3, to państwo musi stworzyć ludziom do tego warunki” – powiedziała w poranku „Siódma Dziewiąta” minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

„Takie warunki należy tworzyć poprzez zasadę subsydiarności państwa, poprzez tworzenie sieci usług przez państwo, jak choćby miejsc, w których można zostawić dzieci – typu przedszkola, żłobki, itd.” – wymieniała minister.

„Dużą nadzieją jest «Mieszkanie plus», bo póki jest taki deficyt mieszkań i są tak duże ciężary kredytu, że ludzie będą obawiali się podejmowania takich zobowiązań” – podkreśliła rozmówczyni Marcina Fijołka.

„To program, który będzie nadrabiał zaległości dziesiątek lat. To jeden z największych deficytów w Polsce” – dodała.

Jak poinformowała: „Program «Mieszkanie plus» jest już w trakcie budowy. Widzę już, jak te inwestycje nabierają ostatecznych kształtów. To kwestia najbliższego czasu”.

Minister, zapytana o wpływ programu „Rodzina 500 plus” na zwiększenie czynnika dzietności, odpowiedziała: „Przyczyn wzrostu współczynnika dzietności nie da się przypisać jednemu czynnikowi, ale swój wpływ ma program «Rodzina 500 plus». (…) Dynamika wzrostu urodzeń,z roku na rok, była odczuwalna. Ważna jest także sytuacja na rynku pracy”.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA