Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był Adam Jarubas – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. jarubasadam.pl