Otwórz player w nowym oknie

Ks. dr Michał Siennicki SAC o zmianach w prawie kanonicznym

Ks. dr Michał Siennicki SAC o zmianach w prawie kanonicznym

„Do tej pory w kleryckich wspólnotach zakonnych, przełożonymi mogli być tylko księża. Pojawiła się potrzeba, by to prawo zmienić” – powiedział w Poranku „Siódma9” ks. dr Michał Siennicki SAC.

Tematem rozmowy były zmiany w prawie kanonicznym mówiące o tym, że możliwe staje się, żeby osoba bez święceń była przełożonym w kleryckiej wspólnocie życia konsekrowanego.

„Problem jest w przełożeniu, bo język polski nie do końca oddaje to, co zostało wczoraj opublikowane na stronach watykańskich. Pisząc «osoba świecka bez święceń» Watykan ma na myśli członka wspólnoty zakonnej, który nie posiada święceń, a więc w logice prawa kanonicznego jest osobą świecką. Chodzi np. o braci zakonnych, którzy nie są kapłanami, którzy nie przyjęli święceń, a więc w rozumieniu prawa zakonnego, kanonicznego są osobami świeckimi” – powiedział ks. dr Siennicki.

„Papież pozwolił na to, żeby wspomniane osoby miały możliwość być przełożonymi. Do tej pory w kleryckich wspólnotach zakonnych, przełożonymi mogli być tylko księża. Pojawiła się potrzeba, by to prawo zmienić” – kontynuował Gość Poranka „Siódma9”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA