„Słowo „lider” weszło już w językowy krwioobieg w Kościele, zasadniczo posługujemy się nim w relacji do osób świeckich, które podejmują jakieś odpowiedzialności, zazwyczaj za grypy formacyjne, modlitewne czy wspólnoty. Coraz większa liczba świeckich świadomie wchodzi w te obszary, w związku z tym pojawiają się pytania: Co oznacza bycie liderem? Jakie obszary przywództwa otwierają się dla świeckich?” – powiedział w poranku Siódma9 Aleksander Bańka, autor książki „Świecki lider w Kościele” (Wydawnictwo W Drodze).

Autor, filozof, profesor Uniwersytetu Śląskiego, związany z ruchem charyzmatycznym, opisuje relacje osób duchownych i świeckich w Kościeleoraz cechy, jakimi powinien się odznaczać świecki lider, formułuje zagrożenia z tym związane. Odnosi się do zjawiska „klerykalizmu” ocenionego przez papieża Franciszka jednoznacznie negatywnie.

„Klerykalizm to zjawisko, które funkcjonuje nie tylko w stronę od osób duchownych do świeckich, ale też my, jako świeccy, sami to czasem tworzymy budując niezdrowe, przerysowane, czołobitne relacje z prezbiterami. To nie pomaga nam, ani księżom, wprowadza do Kościoła coś toksycznego, zatrzymuje impet ewangelizacyjny, wprowadza stagnację, brak naturalności i zdrowego podejścia do siebie nawzajem, uszkadza więzi wspólnotowe. Ta książka ma dwa wektory, z jednej strony jest próbą opisania tego, jak powinny wyglądać relacje świeckich i prezbiterów, z drugiej, żeby zobaczyć co to znaczy być liderem w Kościele i do czego to zobowiązuje” – mówił Aleksander Bańka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

#AleksanderBańka #ŚwieckiLiderwKościele #Siódma9 #Poranek