Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 była Anna Ogrodnik-Wycik – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.