Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Arkadiusz Czartoryski – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.