Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był dr Bartosz Rydliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.