Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #EwaCzaczkowska #UniwersytetKardynałaStefanaWyszyńskiego

fot. FB/Ewa Czaczkowska