Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był dr hab. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#SławomirSowiński #UKSW #Siódma9 #Poranek